Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi realizuje projekt "AKADEMIA ROZWOJU LOKALNEGO" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Tematyka szkoleń
AKADEMIA ROZWOJU LOKALNEGOkboni | 02.06.2011 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media