Wersja do drukuI Podlaski Konkurs Fotograficzny
 

I Podlaski Konkurs Fotograficzny

Krajobrazy z moich stron”


W dniu 10 października 2008 r. w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, Komisja po obejrzeniu i wnikliwej ocenie 25 prac fotograficznych nadesłanych na I Podlaski Konkurs Fotograficzny „Krajobrazy z moich stron” , zorganizowany przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny oraz Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, postanowiła :


  1. Przyznać I nagrodę : Tomaszowi Matysowi z Rumejek (gm. Juchnowiec Kościelny) za zdjęcie : „Kurhan”;

  2. Przyznać II nagrodę :Robertowi Pankowi z Białegostoku za zdjęcie :”Leśny dukt zimą”;

  3. Przyznać III nagrodę: Adamowi Falkowskiemu z Bielska Podlaskiego za zdjęcie :”Kościół rzymsko-katolicki w Juchnowcu Kościelnym”;

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała dwa wyróżnienia. Otrzymali je:

- Jan Fronckiewicz z Białegostoku za zdjęcie ”Wieś Topilec nad Narwią”;

- Marcin Romanowicz z Białegostoku za zdjęcie : „Krajobrazy pól i łąk w okolicach Siemiatycz”.

Wszystkie prace fotograficzne spełniały warunki Konkursu sformułowane w regulaminie. W pełni odpowiadały celom przyświecającym konkursowi tj. upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, ukazywanie krajobrazów naszej małej ojczyzny – Podlasia, swojej gminy, najbliższej okolicy, przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacji. Wreszcie, Konkurs służyć ma umacnianiu tożsamości regionalnej poprzez odkrywanie i promocję krajobrazów woj. Podlaskiego.

Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione listownie o rezultatach Konkursu. W ustalonym terminie otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, które będą wręczone w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny. Przewidziana jest też wystawa pokonkursowa.


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media