http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: OGŁOSZENIE
Wiadomość dodana przez: DorotaK (2019-02-06 14:46:35)

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2019 r.w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny  ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert
szczegóły...
formularz
Rozstrzygnięcie

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2019 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert
szczegóły ....
formularz
Rozstrzygnięcie


 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=73846