http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: W Ignatkach-Osiedlu, Juchnowcu Dolnym, Olmontach, Księżynie-Kolonii, Rumejkach, Solniczkach, Rostołtach powstały nowe drogi
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2018-10-31 15:29:15)

Tegoroczna pogodna „złota jesień” pozwoliła zakończyć wiele inwestycji drogowych , niekiedy niewielkich ale jakże ważnych dla mieszkańców gminy.
I tak w Ignatkach – Osiedlu, w ulicy Leśnej wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej  wraz z 15 miejscami postojowymi .Wybudowano również sieć kanalizacji deszczowej. Koszt budowy drogi opiewa na kwotę prawie 325 tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły z budżetu gminy.
W Juchnowcu Dolnym, w ulicy Łąkowej wykonano  nawierzchnię utwardzoną z betonu asfaltowego, szerokości 3m na odcinku ok. 160m. W ramach zadań wykonano mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, ułożenie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej  i ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumiczno-mineralnej.
 

W Olmontach przebudowano ul. Jaśminową poprzez  wykonanie nawierzchni utwardzonej jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego na odcinku ok. 272m i szerokości 3 m.

W Księżynie - Kolonii wyremontowano drogę gruntową. Droga po remoncie ma nawierzchnię utwardzoną z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego
o szerokości 3 m, na odcinku ok. 550m.

Mieszkańcy wsi Rumejki dzięki remontowi drogi gruntowej prowadzącej od drogi powiatowej Nr 1483 do wsi Rumejki mogą szybciej dojechać m. in do Białegostoku.
Obecnie 3 m droga ma nawierzchnię utwardzoną z betonu asfaltowego na odcinku 501 m.

W Solniczkach wykonano również remont drogi gruntowej na odcinku 555 m.
Wykonano 3,5 m nawierzchnię utwardzoną z betonu asfaltowego.

W Rostołtach wyremontowano 320 m odcinek drogi gruntowej o szerokości 3 m prowadzą od zabudowań gospodarstw rolnych  do drogi powiatowej nr 1488B.


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=73776