http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Złóż wniosek o dowód osobisty przez Internet
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2017-11-22 09:22:35)

Twój dowód osobisty stracił ważność? – złóż wniosek o nowy przez Internet

W województwie podlaskim komunikację z administracją przez Internet umożliwia Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia, który znajdziesz pod adresem: cu.wrotapodlasia.pl

Kiedy złożyć wniosek o nowy dowód osobisty?
 Jeśli twój dowód osobisty traci ważność, postaraj się złożyć wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności.

Wniosek o nowy dowód należy złożyć również jeśli:
 • zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie, na przykład nazwisko, ale NIE MA KONIECZNOŚCI wymiany dowodu, jeśli zmienił się adres zameldowania,
• aktualny dowód osobisty zagubił się, został zniszczony lub skradziony,
• zmienił się twój wygląd na tyle, że uniemożliwia rozpoznanie. Wniosek o dowód osobisty dla dziecka może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.


Jak złożyć wniosek/pismo za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu?

 Kroki:
1. Otwórz stronę www.cu.wrotapodlasia.pl
2. Zapoznaj się z opisem usługi.
3. Wypełnij formularz, podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym i wyślij.

System przekaże wypełniony formularz do wybranego przez ciebie urzędu, a składający otrzyma potwierdzenie na adres e-mail.

Warunek załatwienia sprawy przez Internet
W przypadku składania wniosku do urzędu przez Internet musisz posiadać Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Służą one potwierdzeniu danych osoby składającej wniosek.

O ile używanie podpisu elektronicznego wiąże się z koniecznością jego zakupu, o tyle Profil Zaufany można wyrobić bezpłatnie. Możesz to zrobić w urzędach lub niektórych bankach – z reguły wymagana jest jednorazowa wizyta w celu potwierdzenia danych osobowych. Jak założyć Profil Zaufany?. Sprawdź gdzie możesz potwierdzić Profil Zaufany

Jakie zdjęcie do dowodu osobistego?
Szczegółowe informacje dotyczące zdjęć do dowodu osobistego znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl Możesz też poprosić fotografa, aby przygotował Ci zdjęcie w odpowiednim formacie.

Ile czasu trwa wyrobienie dowodu osobistego?

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jednak termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, dlatego planując np. wyjazd za granicę, warto złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jak sprawdzić czy dowód osobisty jest gotowy?
Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy (obywatel.gov.pl).

Gdzie odebrać dowód?
Nowy dowód osobisty musisz odebrać osobiście w urzędzie, do którego złożyłeś wniosek o jego wydanie. Przy odbiorze może być potrzebne okazanie dotychczasowego dowodu (jeśli posiadasz).
Osoby, które dostały polskie obywatelstwo, powinny przedstawić dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
Samodzielnie możesz odebrać dowód dla dziecka, które nie ma jeszcze 5 lat.

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia – wygodny sposób na różne urzędowe sprawy
Przez stronę internetową Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia możesz również załatwić inne sprawy, np. zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, sprawdzić, czy nowy dowód jest już gotowy (czy możesz go odebrać), wymeldować się z pobytu stałego lub czasowego, złożyć skargę lub wniosek do urzędu, zwrócić się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), wysłać pismo ogólne (np. podanie), wysłać wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zgłosić urzędowi zbycie pojazdu (sprzedaż lub przekazanie w darowiźnie). Zapraszamy do korzystania z zasobów i możliwości Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia.

Zapraszamy do korzystania z zasobów i możliwości Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia.


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=73555