http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Zaproszenie na konferencję
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2017-06-29 11:59:19)

 W imieniu Fundacji PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU - koordynatora klastra: Podlaska Inicjatywa Energetyczna zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 03.07.2017 w godz. 10.00-14.00 w Sali 115 /konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Wyszyńskiego 1

Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby podlaskich Przedsiębiorców, których celem jest rozwój OZE w Województwie Podlaskim a w szczególności:
 
• wspieranie przedsiębiorców działających w obszarze wytwarzania energii,
 
• wpieranie jednostek samorządowych zainteresowanych rozwojem OZE,
 
• współdziałanie jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu i organizacji działających na rzecz rozwoju nauki i innowacyjności w obszarze OZE,
 
• inicjowanie tworzenia klastrów energetycznych w rozumieniu ustawy o OZE
            
 
Planowana konferencja ma na celu powstanie platformy współpracy dla wspólnych przedsięwzięć sektora przedsiębiorców z sektorem publicznym.
 
W ramach konferencji zostanie poruszona problematyka:
 
• Perspektywy rozwoju oze w województwie podlaskim
 
• Klastry energetyczne – założenia ME
 
• System aukcyjny/ pomoc publiczna – zasady działania, jak uniknąć błędów
 
• Tworzenie PPP w inwestycjach OZE
 
Przedstawiony zostanie projekt „Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne na obszarach wiejskich – RIGRID” współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-Net Smart Grids Plus, realizowany w gminie Puńsk p, którego koordynatorem jest białostocka firma Electrum sp. z o.o.
             
W związku z niewątpliwie istotną tematyką przedsięwzięcia zapraszamy do wzięcia udziału. Konferencja objęta została Patronatem Honorowym Marszałka WP.
 
W przedsięwzięciu weźmie udział przedstawiciel Ministra Energii, Urzędu Marszałkowskiego – Departamentów Ochrony Środowiska i Regionalnego Programu Operacyjnego
 
Spotkanie będzie możliwością nawiązania współpracy międzysektorowej, zapoznania się z zasadami tworzenia inicjatyw lokalnych w obszarze OZE, klastrów energetycznych.
 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na email: efogiel@pro-fis.pl
 
 
Z poważaniem
Elżbieta Fogiel
Koordynator
PODLASKIEJ INICJATYWY ENERGETYCZNEJ
Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwojuadres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72736