http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci”
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2017-04-07 15:01:16)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF .


Okres realizacji projektu: 01.03.2017 - 31.08.2018

Projekt obejmuje:
1. Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego  dla 75 dzieci 3-4 letnich w rozbudowanej nowej części przedszkola (planowany termin październik 2017)
2. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów
3. Zajęcia rozwijające u dzieci kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy/umiejętności
4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli Przedszkola  w Kleosinie

Szczegóły dotyczące rekrutacji  na stronie internetowej http://www.przedszkolewkleosinie.pl/

adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72687