http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2017 roku
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2017-03-24 09:11:13)

W 2017 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS. Podstawę skierowania stanowi: wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.

więcej informacji


 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72676