http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: NABÓR W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2017-03-21 14:19:00)

LGD Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD: nabór nr 4/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6. 

Szczegółowe informacje NABÓR 4/2017


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72672