http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Informacja dotycząca zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2016-11-23 14:45:29)

Gmina Juchnowiec Kościelny odpowiada za odśnieżanie dróg gminnych publicznych oraz – na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Białostockim – dróg znajdujących się w zarządzie Powiatowej Dyrekcji Dróg w Białymstoku. Zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej posiadają one V (drogi powiatowe) i VI (publiczne drogi gminne) standard zimowego utrzymania.


Standard V (drogi powiatowe) – określa następujący stan utrzymania drogi:
- jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek; jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu; – dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu: śnieg luźny może zalegać do 16 godzin, może występować śnieg zajeżdżony, mogą występować języki śnieżne, zaspy mogą występować do 24 godzin, dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godzin; – dopuszczalne odstępstwa od standardu od stwierdzenia zjawiska w miejscach wyznaczonych: gołoledź do 8 godzin, może występować śliskość pośniegowa.
Standard VI (publiczne drogi gminne) określa następujący stan utrzymania drogi:
 – jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie według potrzeb, jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę dróg; – dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu: może występować śnieg luźny, może występować śnieg zajeżdżony, może występować nabój śnieżny, zaspy mogą występować do 48 godzin; –  dopuszczalne odstępstwa od standardu od stwierdzenia zjawiska w miejscach wyznaczonych: wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu do 2 godzin.
Drogi gminne wewnętrzne nie podlegają standardom. Odśnieżane są w trzeciej kolejności w miarę potrzeb.
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, chcąc zapewnić jak największe bezpieczeństwo i komfort użytkownikom, od kilku lat, w miarę możliwości, podnosi standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny – dotyczy to także zbliżającego się sezonu.


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72630