http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: „Juchnowieckie Szepty o Historii” już za nami
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2016-11-17 14:14:02)

W środę 9 listopada br. w Juchnowcu Kościelnym z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej odbyła się I konferencja historyczna – „Juchnowieckie Szepty o Historii”. Spotkanie zgromadziło blisko 50 osób i było okazją do popularyzacji historii regionu wśród mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny, wymiany poglądów, poszerzenia wiedzy, a także stanowiło zachętę do prowadzenia indywidualnych badań nad dziejami rodziny, wsi, okolicy. Uczestnicy wysłuchali 6 wykładów, których tematem były zagadnienia związane Podlasiem, a w szczególności z Ziemią Juchnowiecką.

Dr Łukasz Lubicz-Łapiński, który w swoich zainteresowaniach kładzie główny nacisk na dzieje drobnej szlachty mazowieckiej i badania genealogiczne, mówił o osadnictwie drobnego rycerstwa na pograniczu mazowiecko-litewskim w XIV/XV w. Jego wystąpienie wywołało wiele pytań dotyczących genezę ich miejscowości i nazw z terenu gminy Juchnowiec Kościelny.  
Łukasz Baranowski – doktorant Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku zaprezentował wypisy z ksiąg miejskich XVIII-wiecznego Białegostoku oraz ciekawy referat zatytułowany „Pobicia i czary, czyli o co oskarżali sąsiadów osiemnastowieczni białostoczanie”.
Kamil Marek Leszczyński, historyk, regionalista, dyrektor biura Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w referacie „Powstanie Styczniowe w świetle pamiętnika podlaskiego szlachcica” przedstawił wydarzenia lat 1863-1864 świetle zapisów Juliana Borzyma – autora pamiętnika.
Niezwykle ciepło przyjęto wystąpienie księdza Stanisława Niewińskiego, pasjonata i badacza historii Ziemi Juchnowieckiej urodzonego w Lewickich, autora licznych publikacji na ten temat, m.in. monografii „Juchnowiec. Dzieje parafii” oraz „Pokój cieniom. Ziemi Juchnowieckiej historie nieokrzyczane”. Jego wykład na środowej konferencji nosił tytuł „Nad Niewodnicą: z dwuwiekowej historii rodu Lewickich, herbu Rogala. Ciekawostki”.
„Życie codzienne w międzywojennym Białymstoku” to wykład dr Agaty Samsel – historyka, pedagoga, bibliotekoznawcy. W swoim wystąpieniu autorka skupiła się na codziennych aspektach życia przedwojennych mieszkańców Białegostoku, przedstawiła strukturę społeczną miasta, zwróciła uwagę na specyfikę terenu i problemy z tego wynikające.
Jako ostatni swoje badania przedstawił Wiesław Wróbel, kierownik Pracowni Digitalizacji Zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia w Białymstoku. Zajmuje się badaniem historii regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem historii Białegostoku i Białostocczyzny oraz historii Kościoła rzymskokatolickiego. Autor ponad 30 artykułów naukowych i monografii na konferencji przedstawił postać Józefa Karola Puchalskiego – pierwszego międzywojennego prezydenta Białegostoku i jego związki z Ziemią Juchnowiecką.
Materialnym efektem spotkania będzie wydana przez GBP w Juchnowcu Kościelnym publikacja książkowa z ww. referatami. Będzie ona rozdawana za darmo w siedzibie biblioteki – planowo od początku przyszłego roku. Publikacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej biblioteki w wersji cyfrowej.
I konferencja historyczna – „Juchnowieckie Szepty o Historii” objęta była honorowym patronatem Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny – Krzysztofa Marcinowicza. Ponadto patronatów udzieliły: Wrota Podlasia, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów i „Kurier Poranny”; patronat medialny – TVP 3 Białystok. Całość wydarzenia zarejestrowała ITV Juchnowiec.


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72626