http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: DorotaK (2015-11-03 12:57:08)

Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podpiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016".
szczegóły ...


 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72398