http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: kboni (2015-05-04 12:41:56)

Komisja Wojewódzka powołana do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej informuje, że dnia 29.04.2015 r. Uchwałą Nr 3/2015 powołała Komisje Okręgowe.
W związku z tym serdecznie zapraszamy osoby chętne do kandydowania do rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej do zgłaszania się do Komisji Okręgowych z listami poparcia (min. 50 podpisów), formularzem zgłoszenia kandydata oraz oświadczeniem o wyrażaniu zgody na kandydowanie (dokumenty dostępne na stronie www.pirol.pl w zakładce wybory 2015). Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 11.05.2015 r. o godzinie 12.00

Termin wyborów 31.05.2015 r. w godzinach 8.00 - 18.00

Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej
Anna Baszeń


 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=7168