http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Informacja dot. zbiorowej komunikacji
Wiadomość dodana przez: DorotaK (2014-04-30 10:57:36)

Szanowni Mieszkańcy gminy Juchnowiec Kościelny
Od kilku lat podejmowane są działania zmierzające do rozwiązania na terenie gminy problemów dotyczących transportu zbiorowego. Aktualnie mieszkańcy gminy mogą korzystać z linii 10, 11, 104, 107 i 110 obsługiwanych przez Białostocką Komunikację Miejską na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego 27 listopada 2009 roku określającego również wysokość kosztów, jakie ponosi gmina w związku z jego realizacją.
Ponadto na terenie gminy funkcjonują linie obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku. Gmina zawarła 9 grudnia 2011 roku umowę z PKS, w której zobowiązała się do dofinansowania obsługi linii nierentownych. Umowa z PKS wygasła 31 grudnia 2013 roku. W styczniu br. PKS przygotował aneks do umowy przedłużający ją na niezmienionych zasadach na 1 miesiąc. Prośba o podpisanie kolejnego aneksu wpłynęła do urzędu gminy w połowie marca br., jednak ze względów wynikających z zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych aneks nie mógł być podpisany przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny.Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny mając na uwadze, że zarówno porozumienie z gminą Białystok, jak i umowa z PKS Białystok nie zaspokajają w pełni potrzeb mieszkańców gminy podjął starania o wprowadzenie lokalnego transportu zbiorowego. Po konsultacjach opracowane zostały dwie trasy, którymi kursować miałyby autobusy wewnętrznej komunikacji gminnej dowożąc mieszkańców do przystanku w Juchnowcu Kościelnym obsługiwanego przez BKM (linia 104). W związku z tym, 13 marca br. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą porozumienie z gminą Białystok z 2009 roku umożliwiającą podjęcie działań zmierzających do ogłoszenia przetargu na wyłonienie przewoźnika lokalnej komunikacji gminnej. Wstępne zainteresowanie obsługą planowanych linii gminnej komunikacji wyraziła gmina Białystok. W związku z tym Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny wystąpił, 21 marca br., do Urzędu Miasta w Białymstoku z prośbą o podjęcie działań w tej sprawie, tj. organizację dwóch kursów porannych oraz dwóch kursów popołudniowych dopasowanych do rozkładu jazdy linii autobusowej 104, a także na zorganizowanie procedury przetargowej na wybór przewoźnika. Obecnie oczekujemy na decyzję gminy Białystok w tej sprawie lub też na podjęcie przez Radę Miasta Białystok uchwały zmieniającej porozumienie z 2009 roku umożliwiającej podjęcie przez gminę Juchnowiec Kościelny działań zmierzających do ogłoszenia przetargu na wyłonienie przewoźnika lokalnej komunikacji gminnej.

Niezależnie od tego Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zaprosił firmy do dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, którego celem jest wypracowanie jak najlepszego rozwiązania problemu lokalnego transportu. Firmy chcące wziąć udział w dialogu technicznym mogą zgłaszać się do 8 maja br.
 
24 kwietnia br. PKS w Białymstoku poinformował, iż z powodu nieprzedłużenia umowy na dofinansowanie nierentownych linii 1 maja br. zawiesi je lub zlikwiduje. Na prośbę Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny 28 kwietnia br. PKS przedstawił wykaz połączeń, które zamierza zawiesić lub zlikwidować. Są to:

1. 17 D o godz. 4:30 Białystok – Czerewki   27 km
2. 35 S o godz. 5:30 Białystok – Czerewki   27 km
3. 39 Cb o godz. 11:00 Białystok – Doktorce   31 km
4. 164 6 o godz. 7:35 Białystok – Czerewki   27 km
5. 171 D o godz. 11:15 Białystok – Czerewki   34 km
6. 167 D o godz. 16:30 Białystok – Czerewki   34 km
7. 22 D  o godz. 5:31 Czerewki – Białystok  27 km
8. 40 S o godz. 6:31 Czerewki – Białystok  27 km
9. 187 6  o godz. 8:32 Czerewki – Białystok  27 km
10. 44 Cb o godz. 11:50 Doktorce – Białystok   31 km
11. 176 D o godz. 12:10 Czerewki – Białystok   27 km
12. 172 D o godz. 17:36 Czerewki – Białystok   27 km
13. 173 Cd  o godz. 14:55 Białystok – Doktorce  31 km
14. 178 Cd o godz. 15:45 Doktorce – Białystok   31 km

Po dokonaniu powyższych zmian na linii Białystok-Doktorce, pozostałyby dwa kursy z Białegostoku do  Czerewek o godz. 7:35 i 14:55 oraz dwa kursy powrotne  z Czerewek do Białegostoku o godz. 8:32 i 15:51 tylko od poniedziałku do piątku. Zdajemy sobie sprawę, iż zawieszenie lub likwidacja kursów PKS może przysporzyć Państwu wielu problemów. Zwłaszcza młodzieży dojeżdżającej do szkół w Białymstoku. Zapewniamy też, iż działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami dokładamy starań, aby jak najszybciej i w jak najbardziej zadowalającym stopniu wynikłe utrudnienia wyeliminować.
Zwracamy się również z prośbą o informowanie nas o kłopotach wynikających z zawieszenia lub likwidacji kursów PKS. Będziemy na nie, w miarę możliwości, na bieżąco i doraźnie reagować, aż do kompleksowego rozwiązania problemu gminnej komunikacji zbiorowej.

Wójt
mgr Krzysztof Marcinowicz
 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6978