http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Konkurs z Barankiem Wielkanocnym
Wiadomość dodana przez: kboni (2014-03-20 13:07:31)

Trwa „Konkurs z Barankiem Wielkanocnym”. Mieszkańców gminy zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym, polegającym na ciekawym przedstawieniu baranka wielkanocnego pamiętając, że jest on symbolem Jezusa Zmartwychwstałego oraz symbolem pokory i łagodności. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje wójt gminy, Krzysztof Marcinowicz.


Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach wiekowych: Kategoria 1 – przedszkola; Kategoria 2 – klasy I-III szkół podstawowych; Kategoria 3 – klasy IV-VI szkół podstawowych; Kategoria 4 – otwarta (powyżej 13 roku życia).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pracy przestrzennej (np. z masy solnej, modeliny, papieru, słomy, ciasta, cukru, itp.) lub plastycznej, której motywem przewodnim jest Baranek Wielkanocny. Technika wykonania prac i format: dowolne.
Wykonane prace należy dostarczyć do Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym, do 10 kwietnia.
Propozycje konkursowe dzieci powinny być dostarczone przez rodziców lub opiekunów ze szkół. Wyboru najlepszych prac dokona specjalna komisja powołana przez Organizatora, oceniająca prace pod kątem wartości artystycznej oraz pomysłowości. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są ciekawe nagrody rzeczowe i wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w niedzielę, 13 kwietnia .
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.okjuchnowiec.pl. Szczegóły pod nr tel. 85 719 60 56.


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6956