http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Dwóch spośród nominowanych już w sobotę otrzyma „Pierścień Podskarbiego Włoszka 2013”
Wiadomość dodana przez: kboni (2014-02-12 08:48:38)

W tegorocznej, trzeciej edycji Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka” spośród zgłoszonych kandydatów Kapituła nominowała w kategorii CZŁOWIEK/WYDARZENIE:


- I Bieg Konopielki, imprezę biegową zorganizowaną przez Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, dostrzeżoną i docenioną przez środowisko biegaczy z woj. podlaskiego, a także z innych regionów Polski;
Wiesława Kolucha, twórcę stylu walki Koluchstyl;
- ks. Stanisława Niewińskiego, historyka-amatora, autora m.in. pierwszej monografii dotyczącej Ziemi Juchnowieckiej;

w kategorii FIRMA:
- PHU Gaterm z Hryniewicz, jedną z wiodących firm handlowych i montażowych branży chłodniczej na Podlasiu;
- Lech – Garmażerię Staropolską z Ignatek-Osiedle, firmę produkującą jedyne w swoim rodzaju, wysokiej jakości wyroby wędliniarskie i garmażeryjne;
- Zdrojówkę Spa Wellness z Horodnian, oferującą usługi hotelarskie o wysokim standardzie, wzbogacone szeroką propozycją aktywnego wypoczynku.
Ogłoszenie Laureatów oraz  wręczenie Nagród odbędzie się 15 lutego 2014 roku podczas uroczystości na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie.

Nagroda jest wyróżnieniem honorowym. Materialną formą nagrody jest pierścień z herbem podskarbiego Włoszka. Nagroda przyznawana jest za działania przyczyniające się do budowania pozytywnego wizerunku Gminy Juchnowiec Kościelny i promujące gminę w województwie, kraju, a także poza granicami Polski. Dotychczasowymi jej Laureatami byli: w kategorii CZŁOWIEK – Andrzej Zieniewicz, mieszkaniec Kleosina, biegacz długodystansowy i maratończyk oraz Teresa Radziewicz, mieszkanka Juchnowca Górnego, poetka, pedagog, animatorka kultury i instruktorka teatralna, zaś w kategorii FIRMA – ChM Sp z o.o. mająca siedzibę w Lewickich, ceniony producent specjalistycznych implantów i narzędzi dla ortopedii i traumatologii oraz Plum Sp. z o. o. mająca siedzibę w Ignatkach, zajmująca się projektowaniem i produkcją zaawansowanej elektroniki przemysłowej, jeden z najbardziej znaczących polskich producentów dostarczających nowoczesne rozwiązania do gazownictwa, ogrzewnictwa, wodociągów i wentylacji.
Patronujący nagrodzie Stanisław Zachariaszewicz Włoszek, zarządca skarbu litewskiego króla Zygmunta Augusta, od 1547 roku właścicielem, nadanych mu przez króla, dóbr juchnowieckich, dziedzicem w Juchnowskim Dworze, fundatorem kościoła parafialnego i przyparafialnej szkoły.adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6937