http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: kboni (2013-04-22 13:39:21)

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ponownie przypomina o istniejącym obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomimo upływu ustalonego terminu, zachęca do jak najszybszego złożenia stosownej deklaracji.


W terminie do dnia 31.03.2013 roku każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Juchnowiec Kościelny był zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W odniesieniu do osób, które będąc do tego zobowiązane, nie złożyły deklaracji, będą wszczynane postępowania administracyjne w sprawie określenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto brak zapłaty opłaty niesie za sobą konieczność wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec właściciela nieruchomości.
Wobec osób, które będą uporczywie uchylać się od obowiązku złożenia deklaracji, będzie wszczynane postępowanie, w wyniku którego może być nałożona wysoka kara grzywny do 720 stawek dziennych, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy.
Mając powyższe na uwadze, Urząd Gminy zachęca do jak najszybszego złożenia stosownej deklaracji do 26 kwietnia br. Pozwoli to uniknąć wyżej wskazanych problemów i ich konsekwencji.

Druk deklaracji do pobrania – kliknij, aby pobrać

Miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla nieruchomości wynosi:

adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6810