http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: kboni (2013-04-18 10:50:04)

Bezpłatne konsultacje i porady
W GMINNYM PUNKCIE KONSULTACYJNO-INFORMACYJNYM
dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny
w zakresie profilaktyki uzależnień, współuzależnień,
rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkotykowych oraz przemocy w rodzinie.


w ramach pełnienia dyżuru przez psychologa udzielane są:
porady
- osobom uzależnionym (od alkoholu, narkotyków itp.)
- osobom współuzależnionym (członkom rodzin)
- DDA (Dorosłym Dzieciom Alkoholików)
- pijącym nastolatkom oraz kobietom w ciąży
Oraz:
- udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia odwykowego
- porady w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dyżur w środę od godz. 15.00 do godz. 18.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie przy ul. Alberta 2 ( I piętro, pok. 5)
Tel. 085 663 11 17
Kom. 697 011 189
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6808