http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: kboni (2012-11-02 13:18:27)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych do dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 682 w m. Markowszczyzna od km 1+225,00 do km 7+689,59 lokalizacja: woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny" oraz o możliwości składania uwag i wniosków.


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6707