http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wiadomość dodana przez: kboni (2012-10-25 08:13:38)

zaprasza do składania wniosków w konkursie na projekty turystyczne. Inicjatywa jest skierowana do organizacji pozarządowych i jednostek, które w celach statutowych zapisały działalność w sferze turystyki lub krajoznawstwa.


Pomoc będzie przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć z zakresu:
  • wspierania rozwoju konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych,
  • kształtowania przestrzeni turystycznej,
  • działań popularyzujących turystykę krajową,
  • szkoleń i doskonalenia kadr dla turystyki.

Do rozdysponowania w konkursie przeznaczono kwotę 1 900 000 zł.
Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2012 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:
http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/151/995/Departament_Turystyki_Ministerstwa_Sportu_i_Turystyki_oglasza_otwarty_konkurs_of.htmladres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6703