http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Ankiety - UKE
Wiadomość dodana przez: kboni (2012-10-23 14:58:03)

Urząd Komunikacji Elektronicznej w związku z prowadzonymi pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w mapach popytu na usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu zwraca się z prośbą o wypełnienie przez Mieszkańców specjalnie stworzonej ankiety.

Przedmiotowe ankiety dotyczące zapotrzebowania mieszkańców na usługi umieszczone są na stronie internetowej UKE pod adresem: http://www.mapa.uke.gov.pl/ankiety. Wypełnione ankiety można również przesyłać listownie na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: mapa@uke.gov.pl .

Ankietaadres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6701