http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Bezpłatne kursy zawodowe
Wiadomość dodana przez: kboni (2012-10-05 11:03:17)

W ramach aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społeczny realizowany jest projekt „Drogowskaz nowych możliwości”, którego realizatorem jest lider projektu Rozwiązania Prawne i Biznesowe sp. z o.o. w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6695