http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: I N F O R M A C J A
Wiadomość dodana przez: kboni (2012-08-27 12:03:37)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 28.08.2012 roku, na okres 21 dni zostaną wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze:
- przetargu, nieruchomości położone w obrębach geodezyjnych: Dorożki, Janowicze, Rostołty, Wojszki,
- bezprzetargowej, nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym: Ignatki.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6678