http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Nowy system gospodarowania odpadami
Wiadomość dodana przez: kboni (2012-07-31 14:19:46)

Szanowni Państwo

Jak już informowaliśmy, z pierwszym dniem tego roku weszła w życie ustawa, która nałożyła na samorządy lokalne obowiązek gospodarowania wszystkimi odpadami komunalnymi. Nowe obowiązki, które nałożyła na nas ustawa, musimy wdrożyć w życie do 1 lipca 2013 roku.Zmiany te głównie oznaczają, że:

- właściciele nieruchomości nie będą podpisywać już indywidualnych umów na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem, będą natomiast wpłacać do Urzędu Gminy tzw. Opłatę śmieciową, której wysokość i sposób naliczania określi Rada Gminy;
- firma, która odbierze odpady z naszych posesji, wyłaniana będzie w drodze przetargu, który ogłosi Urząd;
- radni będą podejmować decyzję, czy odpady będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych zamieszkałych czy również od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz na terenie których prowadzona jest działalność, w związku z którą powstają odpady komunalne.

Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości a jej wysokość może być wyliczona w oparciu o:
• Liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
• Ilość wody zużytej wody z danej nieruchomości,
• Powierzchnię lokalu mieszkalnego.

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Spośród metod wskazanych wyżej gmina musi wybrać jedną. Ponieważ zmiany ustawy dotyczą wszystkich mieszkańców, chcielibyśmy dać państwu możliwość wypowiedzenia się, którą z propozycji ustawodawcy uważacie za najlepszą. Obecnie w Urzędzie Gminy przygotowywana jest baza danych mieszkańców, na podstawie której będziemy mogli dobrze zorganizować cały system zbierania odpadów oraz przygotować przetarg na odbiór i wywóz odpadów z nieruchomości w gminie. Dlatego zwracamy się do zarządców i właścicieli nieruchomości z prośbą o wypełnienie ankiety, opracowanej przez pracowników Urzędu.

Wypełnienie przez Państwo ankiet oraz dostarczenie ich do tut. Urzędu, pomoże nam opracować jak najlepsze rozwiązania nowego systemu.


Ankiety są do pobrania:
• W wersji elektronicznej – poniżej bądź w zakładce „Nowy system gospodarowania odpadami”;
• W wersji papierowej – w Referacie Planowania, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Plac Królowej Rodzin 1 lub sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Lipowa 10, od 1 sierpnia 2012r. u sołtysa danej miejscowości.

Ankietę dostarczyć należy do 31 sierpnia br. drogą elektroniczną (m.filkiewicz@juchnowiec.gmina.pl, sekretariat@juchnowiec.gmina.pl), listownie, osobiście do Referatu Planowania, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Plac Królowej Rodzin 1 lub sekretariatu Urzędu Gminy, ul. Lipowa 10, do sołtysa danej miejscowości.
Wypełnij ankietę
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6669