http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Training Group Danuta Gorlewska w Białymstoku
Wiadomość dodana przez: kboni (2012-03-15 09:47:19)

Training Group Danuta Gorlewska w Białymstoku realizuje projekt  „Otwarci na zmiany” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jest to kompleks działań, kierowanych do osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS (rolników i ich domowników), którzy z własnej inicjatywy poszukują rozwiązań ułatwiających podjęcie pracy poza rolnictwem.
Formularz zgłoszeniowy
Kwestionariusz kwalifikacji
Wizytówka projektuadres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6574