http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: MAM HAKA NA RAKA
Wiadomość dodana przez: kboni (2012-01-30 14:22:27)

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny objął swoim patronatem działania zespołu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku pn. „Rycerze do walki z rakiem”, w ramach V edycji Ogólnopolskiego Programu „Mam Haka na Raka”, dotyczącej profilaktyki raka jelita grubego.


Celem programu jest kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz budowanie świadomego zdrowotnie społeczeństwa poprzez edukację oraz prowadzenie działań profilaktycznych wśród lokalnych społeczności.
Młodzież liceum w dniu 26 stycznia 2012r. uczestniczyła w sesji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. Zebranym w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym: władzom Gminy, Radnym, Sołtysom, pracownikom urzędu i zaproszonym gościom zostały rozdane ulotki, w których umieszczono informacje dotyczące czynników ryzyka zachorowania na raka jelita grubego, możliwych objawów choroby oraz profilaktyki. W swojej prezentacji młodzi ludzie omówili szczegółowo tematykę związaną z tego typu nowotworem oraz rozwinęli hasła zawarte w ulotce, kładąc duży nacisk na konieczność przeprowadzania badań profilaktycznych, celem uniknięcia możliwości zachorowania na raka jelita grubego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.mamhakanaraka.pladres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6556