http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Obwieszczenie AR.6740.03.12.2011
Wiadomość dodana przez: kboni (2011-11-24 07:57:37)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 106771B na odcinku: droga wojewódzka nr 678 - Księżyno Kolonia - droga powiatowa nr 1500B gm. Juchnowiec Kościelny od km 0+000,00 do km 0+892,50, z demontażem i budową infrastruktury technicznej: sieci teletechnicznych, sieci wodociągowych, sieci gazowej, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, rozbiórką i budową przepustów i wycinką drzew.


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6529