http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: INFORMACJA
Wiadomość dodana przez: kboni (2011-11-02 12:16:29)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 03.11.2011 roku,  na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze:
- przetargu, nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym: Księżyno,
- bezprzetargowej, nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym: Solniczki.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6515