http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Konkurs na brokera ubezpieczeniowego
Wiadomość dodana przez: ppsz08 (2011-02-23 09:41:37)

Gmina Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
ogłasza konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego

1. Ofertę zgodną z warunkami Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego  należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, do dnia 02.03.2011r. do godz. 11.00,
2. Miejsce i termin otwarcia ofert – pokój nr 7 Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny ,  02.03.2011r., godz. 11.15,
3. Szczegóły konkursu, regulamin jego przeprowadzenia oraz niezbędne formularze - do pobrania na stronie  www.juchnowiec.gmina.pl.
4. W przypadku wątpliwości związanych z zapisami Regulaminu, oferent może zwrócić się z pytaniami na piśmie, przesyłając je pocztą, faksem na numer 85-713-28-81 lub e-mailem na adres: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl. Odpowiedzi zostaną udzielone drogą pisemną.
5. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Anna Płońska– tel. 85-719-66-79
  ogłoszenie zarządzenie regulamin oświadczenie
formularz wzór umowy

 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6427