http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Nowy projekt
Wiadomość dodana przez: ppsz08 (2010-11-26 13:27:02)

Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE z siedzibą w Białymstoku przy ul.Warszawskiej 44/1 (obok kościoła św. Wojciecha) rozpoczęło rekrutację uczestników do projektu realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego:

„Kompetencje drogą do sukcesu – II edycja”

Projekt jest całkowicie bezpłatny i skierowany do osób z terenów wiejskich i niedużych miejscowości mających trudności z integracją zawodową oraz społeczną.

Projekt „Kompetencje drogą do sukcesu – II edycja” będzie obejmował przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz kursów zawodowych dla ponad 200 osób:
- Kurs Prawo jazdy kat. B – 25 os.
- Kurs Prawo jazdy kat. C – 20os.
- Kurs Prawo jazdy kat. D – 15os.
- Kurs na wózek widłowy – 20os.
- Kurs na pilarza – 90os.
- Kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR – 20os.
- Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej – Przewóz osób – 20os.
- Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej – Przewóz rzeczy – 20os.

Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy województwa podlaskiego znajdujący się w trudnej sytuacji społecznej, rodzinnej lub finansowej , a w szczególności:
1. osoby niezatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym,
2. osoby bezrobotne, w tym z powodu długotrwałego bezrobocia
3. osoby niezatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu opuszczenia rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawodową i społeczną
4. osoby niezatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu samotnego wychowywania dzieci

Rekrutacja rozpoczyna się już w listopadzie 2010 i będzie trwać do wyczerpania limitu 206 miejsc!

Szczegółowe informacje oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie są do pobrania na stronie internetowej www.europartner-akie.pl/kompetencje
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6397