http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Konsultacje społeczne w sprawie problemu komunikacji publicznej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
Wiadomość dodana przez: maczak (2010-01-30 13:31:42)

 Wójt zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy, w sprawie rozwiązania problemu komunikacji publicznej na terenie gminy – w formie konsultacji społecznych i zaprasza mieszkańców na otwarte spotkanie w dniu 3 lutego 2010 roku, do Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym na godz. 17.00.

PKS po raz kolejny w ostatnich latach zawiesił, kursowanie na niektórych trasach, przebiegających przez Gminę Juchnowiec Kościelny, przez co pozbawił mieszkańców możliwości dojazdu do pracy i szkół i powrotu do domu. Gmina Juchnowiec Kościelny podpisała z Miastem Białegostoku porozumienie w sprawie obsługi komunikacyjnej mieszkańców Gminy przez Miejską Komunikację Białegostoku, które obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku. Dotyczy to na razie linii istniejących: 10, 11 i 104.

Wójt w zastępstwie nieudolnej i coraz droższej komunikacji PKS proponuje rozwiązanie kompleksowe i docelowe transportu publicznego na terenie Gminy poprzez:

  1. uruchomienie nowej linii autobusu miejskiego 110, przebiegającej z miasta Białystok przez Kleosin – Księżyno – Ignatki – Brończany – Stacja Lewickie do Juchnowca Dolnego. Gdyby zgodnie z propozycją Wójta z 2008 roku zostało wybudowane rondo przy Kościele, autobus mógłby dojeżdżać tylko do Juchnowca Kościelnego. Jest to odpowiedź na petycje sołtysów i prośby mieszkańców w/w wsi, także Kleosina, który zawsze zwracał się z prośbą o przedłużenie linii nr 3 na teren Kleosina, a linii nr 11 i 10 do Niewodnicy.

  2. Przedłużenie linii 104 do wsi Rostołty o zaledwie 1,5 km, która umożliwi mieszkańcom tej dużej wsi lepsze i szybsze połączenie. Termin wprowadzenia powyższych zmian w komunikacji miejskiej Wójt proponuje na 15 kwiecień 2010 roku. Termin ten może być zachowany, jeżeli Rada Gminy na najbliższej Sesji Nadzwyczajnej poprze wniosek Wójta.

  3. Na czas do 15 kwietnia Wójt proponuje uruchomienie lokalnego transportu Gminnego wewnętrznego, który będzie dowoził z poszczególnych wsi mieszkańców do końcowych przystanków komunikacji miejskiej w Bielach, Juchnowcu Dolnym, przez Stację Lewickie, Brończany, Koplany, Ignatki, Księżyno do Kleosina. Powyższe trasy zostały już opracowane po spotkaniach z sołtysami i mieszkańcami zainteresowanych wsi.

  4. Po wprowadzenie powyższych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej dla pozostałej części Gminy zostanie uruchomiona komunikacja wewnętrzna. W drodze przetargu zostanie wyłoniony przewoźnik, dla którego sporządzi się sieć tras zgodnie z potrzebami pozostałych wsi na terenie Gminy.

Proponowane rozwiązanie komunikacji publicznej na terenie Gminy powinno być uruchomione jak najszybciej. Niestety wymaga to zgody Rady Gminy. Wójt bez zgody Rady Gminy i odpowiednich środków finansowych przewidzianych w budżecie nie może swojej decyzji wprowadzić w życie. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował posiedzenie Zwyczajnej I Sesji w 2010 roku dopiero na 3 marca. Jest to bardzo późno. Dlatego Wójt składa wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej i jeszcze raz zaprasza na konsultacje społeczne w dniu 3 lutego 2010 roku.”

Z poważaniem
Wójt Czesław Jakubowicz
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6303