http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Lokalny transport zbioriwy w Gminie Juchnowiec Kościelny
Wiadomość dodana przez: maczak (2010-01-28 22:11:07)

Informacja dotycząca propozycji funkcjonowania lokalnego transportu zbioriwego na terenie Gminy Juchnowiec Koscielny

  W związku z zerwaniem przez PKS kursów autobusów część mieszkańców gminy została
pozbawiona możliwości dojazdu do szkół i pracy Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny wnioskuje o uruchomienie komunikacji wewnętrznej. Proponuje się utworzenie komunikacji wewnętrznej na okres 2 miesięcy. W tym czasie zostanie ogłoszony przetarg, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa do końca bieżącego roku. Przetarg będzie obejmował wyłącznie komunikację wewnętrzną, umożliwiającą dojazd mieszkańców do końcowych przystanków komunikacji miejskiej.
   W związku z powyższymi trudnościami w funkcjonowaniu komunikacji na terenie gminy
przedstawiamy propozycję funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego:
1. Uruchomienie na okres dwóch miesięcy (15.02.2010r. - 14.04.2010r.) komunikacji wewnętrznej, obsługiwanej przez prywatnego przewoźnika:
  przebieg proponowanej trasy zgodnie z załącznikiem nr 1
  liczba kursów zgodnie z załącznikiem nr 1
  całkowita długość proponowanej trasy – 275 km
  proponowana stawka za bilet wynosi 2,00zł za trasę
  stawka proponowana przez przewoźnika za jeden przejechany kilometr na terenie gminy wynosi 2,50 zł + 7% VAT = 2,68 zł brutto
  miesięczny koszt utrzymania proponowanej trasy: 22 110,00 zł brutto 275 km x 30 dni x 2,68 (stawka za 1 km) = 22 110,00 zł
  całkowity koszt utrzymania proponowanej trasy =44 220,00 zł brutto 22 110,00 x 2 miesiące = 44 220,00 zł brutto
 
2. Uruchomienie nowej linii komunikacji miejskiej (nr 110) z Białegostoku do Juchnowca Dolnego:
  przebieg trasy: Białystok-Kleosin-Księżyno-Koplany-Brończany-Lewickie  Stacja-Juchnowiec Kościelny-Juchnowiec Dolny;
  dzienna liczba kursów – 8
  całkowita długość proponowanej trasy liczonej od Juchnowca Dolnego do Kleosina ul.
Baczyńskiego i powrót wynosi 24 km (12 km x 2)
  stawka za jeden przejechany kilometr na terenie  Gminy  Juchnowiec  Kościelny  zgodnie  z Porozumieniem Międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009r. z Miastem Białystok – 4,93 zł + 7% VAT = 5,28 zł
  miesięczny koszt utrzymania proponowanej trasy: 30 412,80 zł
24 km x 8 kursów = 192 km
192 km x 5,28 zł = 1 013,76 zł (koszt dzienny za 8 kursów)
1 013,76 zł x 30 dni = 30 412,80 zł brutto miesięcznie
  roczny koszt utrzymania proponowanej trasy: 364 953,60 zł brutto
 
3.  Przedłużenie linii komunikacji miejskiej o nr 104 z miejscowości Biele do miejscowości
Rostołty:
  liczba kursow – 6
  całkowita długość proponowanej trasy – 3 km 
  stawka za jeden przejechany kilometr na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie z
Porozumieniem Międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009r. z Miastem Białystok –
4,93 zł + 7% VAT = 5,28 zł
  miesięczny koszt utrzymania proponowanej trasy:2 851,20 zł brutto
3 km x 6 kursów = 18 km
18 km x 5,28 zł = 95,04 zł (koszt dzienny za 6 kursów)
95,04 zł x 30 dni = 2 851,20 zł brutto miesięcznie
  roczny koszt utrzymania proponowanej trasy: 34 214,40 zł brutto.
 
  Po wprowadzeniu powyższych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej przebieg
komunikacji wewnętrznej ulegnie zmianie i zostanie dostosowany do rozkładów jazdy autobusów  powyższych linii na ich końcowych przystankach.
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6302