http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Człowiek najlepszą inwestycją
Wiadomość dodana przez: ppsz08 (2009-06-26 12:15:04)

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum rozpoczyna realizację projektu pt: „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze życie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostawionych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Celem projektu, realizowanego od 1 czerwca 2009r. Przez Podlaskie Centrum FRDL jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy grupy 40 kobiet pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących obszar woj. Podlaskiego.Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety, które zamieszkują teren woj. podlaskiego (liczy się miejsce zamieszkania, nie zaś zameldowania) pozostające bez zatrudnienia, w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy.
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety, które zamieszkują teren woj. podlaskiego (liczy się miejsce zamieszkania, nie zaś zameldowania) pozostające bez zatrudnienia, w  tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy.

W szczególności zapraszamy kobiety:

  • powyżej 45 roku życia

  • niepełnosprawne

  • do 25 roku życia

  • powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci

  • pozostające bez zatrudnienia łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat

  • pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą

W ramach projektu oferujemy:

  • poradnictwo zawodowe (konstruowanie Indywidualnych Planów Działania)

  • szkolenia:

- szkolenia motywacyjne

- szkolenie komputerowe (podstawy Pakietu Office oraz korzystania z Internetu)

- szkolenie „Aktywne formy poszukiwania pracy”

- szkolenia „Jak się dobrze zaprezentować i sprzedać”

- szkolenie „ABC przedsiębiorczości”

  • Szkolenia zawodowe (1 do wyboru z 4 zaproponowanych:

- Wizaż i stylizacja,

- Masaż sportowo – leczniczy,

- Bukieciarz,

- Sprzedawca + obsługa kasy fiskalnej)

Wszystkie szkolenia (w tym szkolenia zawodowe) oraz doradztwo zawodowe, realizowane w ramach projektu są bezpłatne. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia.Uczestnikom szkoleń, w tym szkoleń zawodowych wypłacane będzie stypendium szkoleniowe w wysokości 4 zł brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu.
Zainteresowane kobiety prosimy o przesłanie podpisanego formularza aplikacyjnego wraz
z zasadami uczestnictwa w projekcie, faxem:
(85) 732 94 84 oraz oryginału pocztą lub osobiście na adres:Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum, ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15 - 555 Białystok
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać telefonicznie: (85) 749 91 58, e-mailem: frdl-pc@frdl.bialystok.pl
Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie: www.frdl.bialystok.pl (zakładka projektu realizowane)

Na zgłoszenia oczekujemy do 31.07.2009 r. (decyduje data otrzymania zgłoszenia)

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.

 
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6226