http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Program wyrównywania różnic między regionami II
Wiadomość dodana przez: ppsz08 (2009-06-23 08:05:59)

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę w sprawie przyjęcia kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2009 r. oraz wykazu powiatów leżących w podregionach spełniających warunki „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2009 r. oraz ustalenia terminów naboru wniosków i wystąpień i wystąpień w ramach programu.
W 2009 r. Powiat Białostocki zamierza wyrazić gotowość wystąpienia w roli realizatora programu w obszarze: B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania oraz obszarze D – likwidacja barier transportowych.
Informacje dotyczące programu, procedur, zasad oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.
Na podstawie rozdziału I pkt 8 „Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów A, B, D, i F programu” będących załącznikiem do Procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, uprawnieni beneficjenci mogą składać wnioski wraz z załącznikami w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r.
Informacje na temat „Programu wyrównywania różnic między regionami” można również uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, nr tel. 085 740-39-16.


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6223