http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Strategia rozwoju Gminy Juchnowiec Kościelny
Wiadomość dodana przez: ppsz08 (2009-05-25 08:56:44)

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przedkłada do konsultacji społecznych opracowaną „Strategię rozwoju Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2009-2025”

 

Niniejsza strategia powstała przy szerokim udziale społeczeństwa, radnych Rady Gminy  oraz pracowników Urzędu Gminy. W trakcie opracowania w/w dokumentu przeprowadzono badania ankietowe, poprzez które mieszkańcy gminy i inne osoby z nią związane miały możliwość wypowiedzenia się na szereg tematów. Wyniki zrealizowanych badań ankietowych są do pobrania w formie pliku (pobierz badania) PDF .

Wskazany dokument wytycza kierunki rozwoju gminy w nadchodzących latach i jest wyzwaniem dla obecnych i przyszłych władz gminy. Przedłożona strategia rozwoju koncentruje się na maksymalnym wykorzystaniu nadarzających się korzyści rozwojowych oraz na minimalizacji zagrożeń. Wspomniana publikacja zawiera 4 cele pierwszego rzędu, 17 celów drugiego rzędu, 299 zadań realizacyjnych pogrupowanych w 26 dziedzinach tematycznych.

W załączeniu przedkładam do konsultacji społecznych projekt opracowanej strategii rozwoju w formie pliku (pobierz strategia) pdf.

Ewentualne uwagi prosimy kierować na adres poczty elektronicznej konsultanta Pana Jarosława Danowskiego (12jarek@wp.pl) lub Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny (sekretariat@juchnowiec.gmina.pl) do dnia 12 czerwca.


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6217