http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Informacja o dofinansowaniu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wiadomość dodana przez: ppsz08 (2008-11-05 08:28:53)

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż w latach 2008-2009 osoby fizyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W związku z kończącym się rokiem budżetowym, wszystkich zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Juchnowiec Kościelny proszę o zgłaszanie się osobiście do Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, pokój nr 1, bądź telefonicznie (085)713-28-92.
Aby otrzymać dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Juchnowcu Kościelnym należy:
1. upewnić się, że zadanie należy do kategorii przedsięwzięć, na które możliwe jest uzyskanie środków z Funduszy,
2.  pobrać, wypełnić, a następnie złożyć stosowny formularz wniosku wraz z załącznikami,
3. zrealizować zadanie na warunkach określonych w piśmie/umowie o przyznaniu dofinansowania,
4. przedłożyć dokumenty potwierdzające zrealizowanie zadania w formie i terminie określonym w piśmie/umowie o przyznaniu dofinansowania.
Po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania następuje przelew środków finansowych do wysokości poniesionych wydatków nie przekraczających przyznanej kwoty dofinansowania.


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6171