http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Spotkanie z przedstawcielami zaprzyjaźnionej gminy Weidenberg z Niemiec.
Wiadomość dodana przez: ppsz08 (2008-10-06 09:19:19)

W dniu 11.09.2008r. na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w „Zdrojówce” w miejscowości Horodniany odbyło się spotkanie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z 16 osobową grupą samorządowców z partnerskiej Gminy Weidenberg z Niemiec. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: licznie przybyli Radni Gminy, dyrektorzy szkół z terenu gminy, kierownicy podległych jednostek, pracownicy Urzędu Gminy oraz sołtysi. Uroczystą kolację uświetnił swoim  występem zespół folklorystyczny „Koplanianki”. W trakcie spotkania przybyłym gościom zostały wręczone drobne upominki w postaci wyrobów i produktów regionalnych ziemi juchnowieckiej. Na ręce delegacji został przekazany dla nieobecnego Pana Burmistrza Hansa Wittauera pięknie wypieczony przez mieszkankę Gminy Juchnowiec Kościelny Panią Janinę Gaińską z miejscowości Hołówki Duże  sękacz.
Podczas spotkania omawiano najbliższe przedsięwzięcia dotyczące współpracy pomiędzy gminą Juchnowiec Kościelny i gminą Weidenberg. Planowany w listopadzie 2008r. wyjazd delegacji do Weidenbergu na święto „Andreasmarkt” gdzie obok zaproszonych gości z Francji i Czech zaprezentujemy produkty regionalne wytwarzane przez mieszkańców Gminy Juchnowiec oraz turystyczne  walory ziemi juchnowieckiej.
W związku z podjętą przez Radnych Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w dniu 4 sierpnia 2008r. uchwałą w sprawie zawarcia aktu partnerstwa pomiędzy Gminą Juchnowiec Kościelny i Gminą Weidenberg, omawiano szczegóły związane z organizacją w maju 2009r. uroczystości podpisania umowy o partnerstwie Gminy Weidenberg z Gminą Juchnowiec Kościelny. W ramach tej umowy podjęto temat zorganizowania obozu młodzieżowego na terenie naszej gminy dla dzieci z Niemiec Francji i Czech latem 2009r.


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6163