http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Młodość wolna od papierosa
Wiadomość dodana przez: ppsz08 (2008-05-29 12:20:17)

Główny Inspektorat Sanitarny, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce i Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie inicjują z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu kampanię społeczną skierowaną do młodzieży w wieku 16-19 lat pt. „Młodość wolna od papierosa”. Celem kampanii jest edukacja młodzieży w zakresie zysków płynących z niepalenia oraz zagrożeń wynikających z czynnego i biernego niepalenia. Kampania trwać będzie od 31 maja do 30 sierpnia 2008.
Z uwagi na ogólnopolski zasięg działań Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zwraca się z prośbą o włączenie się do kampanii społecznej i pomoc w rozpropagowaniu jej na terenie Gminy. Wójt zachęca wszystkie placówki nauczania i wychowania, placówki kulturalno-oświatowe, kluby sportowe itp. do obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu (31 maja), udziału w kampanii społecznej oraz podjęcia działań zmierzających do ograniczenia palenia tytoniu wśród młodzieży i społeczności lokalnej.
W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku ul. Warszawska 57A - Sekcja Promocji Zdrowia (p.nr 6) dostępne są zestawy plakatów do wykorzystania przy realizacji akcji przez zainteresowane placówki.
Zachęcamy szkoły i inne placówki do przesyłania informacji ze wszystkich działań realizowanych w ramach kampanii ( wg schematu: działanie – organizator – liczba odbiorców) oraz ewentualnych zdjęć, materiałów prasowych itp. w terminie do 20 czerwca 2008 - szkoły i do 5 września 2008 - inne placówki na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku ul. Warszawska 57A 15-062 Białystok, bądź drogą mailową: pssebialystok@wp.pl .  Informacje te zostaną przekazane do Głównego Inspektora Sanitarnego.

wskazówki WHO na Światowy Dzień bez Tytoniu 2008
założenia kampanii społecznej „Młodość bez papierosa” 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=5456