http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Ogólnopolski Konkurs Grantowy
Wiadomość dodana przez: ppsz08 (2008-02-20 11:34:01)

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2008" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20000 mieszkańców.O dotacje do 50 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 czerwca 2008r. i trwające nie dłużej niż do 30 listopada 2009r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast do 20000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 3 marca 2008r.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie:
www.rownacszanse.pl
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=4335