http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol
Artykuł dodany przez: ppsz08 (2009-02-26 12:24:26)

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA ALKOHOL

Dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczeniapobierz wniosek
Dowód wniesienia opłaty

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 PLN

Czas oczekiwania:

Do 7 dni.

Wniosek należy złożyc w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny pok. nr 10 (KASA)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn, zm.). Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm. ). Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm. ). Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm. ).

Uwagi:

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaz napojów alkoholowych zobowiązany jest w terminach do 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem okazać w miejscu zaopatrywania się w alkohol zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty.
adres tego artykułu: http://www.juchnowiec.gmina.pl/infopage.php?id=95