http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Rodzina a praca - Rodzice aktywni zawodowo
Artykuł dodany przez: ppsz08 (2009-01-20 11:19:21)

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem – Biurem Inicjatyw Rozwojowych realizuje projekt skierowany do rodziców, finansowany z funduszu unijnych – w ramach Programu Kapitał Ludzki:


„Rodzina a praca – Rodzice aktywni zawodowo”

Projekt skierowany jest do rodziców małych dzieci z terenu województwa podlaskiego, pracujących i bezrobotnych, powracających do pracy po urlopach macierzyńskich / wychowawczych.
W projekcie zaplanowano: szkolenia z obsługi administracyjnej projektu, warsztaty skutecznej komunikacji, poradnictwo i doradztwo indywidualne (zawodowe, prawne, psychologiczne) oraz płatne staże dla uczestników szkolenia. I edycja szkoleń już się zakończyła. Uczestniczki II edycji odbywają obecnie staż w organizacjach pozarządowych.  W marcu 2009 r. rozpocznie się rekrutacja do III edycji szkoleń. 
Ponadto w ramach projektu organizowane są spotkania informacyjne z rodzicami w szkole rodzenia. Powstało również pierwsze w województwie Lokalne Centrum Zasobów oferujące bezpłatne konsultacje prawne, psychologiczne i zawodowe, z dostępem do stanowiska komputerowego i Internetu, dla rodziców powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/ wychowawczych.
Dzięki finansowemu wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział jest BEZPŁATNY.

Zapraszamy do kontaktu
Forum Inicjatyw Rozwojowych
ul. Warszawska 34, lok. 10 (III piętro), Białystok
tel./fax 085 664 21 68 i 085 675 00 17
Wersja .pdf do ściągnięciaadres tego artykułu: http://www.juchnowiec.gmina.pl/infopage.php?id=91