http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego
Artykuł dodany przez: admin (2005-02-09 07:38:32)

ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Wymagane dokumenty:

Odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile akt nie został sporządzony w USC w Juchnowicu Kościelnym.
Do wglądu: dokumenty tożsamości jubilatów.

Dokumenty składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Juchnowcu Kościelnym (budynek Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny pok. nr 8).

Opłaty:

Brak.

Uwagi:

Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą byc małżonkowie, którzy przerzyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Rola Urzędu Stanu Cywilnego polega na sporządzeniu wykazu jubilatów, następnie po ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Urzędu Wojewody Podlaskiego jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.).
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992r. w sprawie szczegółowego postepowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 90, poz.453).
adres tego artykułu: http://www.juchnowiec.gmina.pl/infopage.php?id=22