http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Nowy system gospodarowania odpadami
Artykuł dodany przez: kboni (2012-07-02 13:56:37)

Aktualności

Rejestr działalności regulowanej

Uchwały

Deklaracje

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, “elektrośmieci”, zużytych opon i tekstyliów

Opłaty

Terminarz odbioru odpadów

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny - informacja zgodna z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


adres tego artykułu: http://www.juchnowiec.gmina.pl/infopage.php?id=166