OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że firma „Fol-Met" Skup Folii Złomu i Metali Kolorowych Krzysztof Urbanowicz, 17-210 Saki 2 odbiera złom i surowce wtórne, w tym zbędne folie, pozostałe z działalności rolniczej.
Dane kontaktowe do przedsiębiorcy:
•    kontakt telefoniczny 604 877 488
•    mailowy: fol-met@wp.pl
tomaszl | 11.07.2019 więcej | |

Nie igraj z kleszczem! Wygraj z Kleszczowym Zapaleniem Mózgu.
Wzrasta liczby kleszczy, a tym samym zwiększenie zachorowań na groźne choroby odkleszczowe. Jedną z groźniejszych jest Kleszczowe Zapalenie Mózgu (KZM).  Ruszyła kolejna edycja kampanii edukacyjno--informacyjnej „Nie igraj z kleszczem - wygraj z kleszczowym zapaleniem mózgu”, której celem jest dostarczenie rzetelnej wiedzy na ten temat.

Pobierz

Obejrzyj
tomaszl | 08.07.2019 |

Dni Ziemi Juchnowieckiej zakończone – to był wspaniały czas!!!
Dni Ziemi Juchnowieckiej 2019 przeszły do historii. Za nami czas wspaniałych spotkań i ogromnych wrażeń. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w święcie gminy i którzy pomagali w jego organizacji.
Dni Ziemi Juchnowieckiej rozpoczęliśmy w czwartek piłkarskim turniejem oldbojów z udziałem gwiazd Jagiellonii Białystok, Polonii USA oraz drużyny wójta Krzysztofa Marcinowicza.  Turniej Ziemi Juchnowieckiej zakończył się zwycięstwem Jagi, druga była reprezentacja Juchnowca, trzeci – Polonusi.

tomaszl | 04.07.2019 więcej | |

Program "Aktywna Tablica"
Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno- komunikacyjnych - „Aktywna tablica” otrzymała dotację w wysokości 14 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych – 2 szt. monitorów interaktywnych.


Monitory będą służyły uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie.

Udzielona dotacja w wysokości 14 000,00 zł stanowi 80% kosztów zakupu monitorów interaktywnych. Wkład własny gminy Juchnowiec Kościelny wyniósł 3 500,00 zł, co stanowi 20% kosztów.
tomaszl | 29.06.2019 więcej | |

Zapraszamy na DNI ZIEMI JUCHNOWIECKIEJ

tomaszl | 25.06.2019 więcej | |

Awaryjne zamknięcie przejazdu kolejowego w m. Lewickie Stacja
W związku z koniecznością usunięcia powstałych w wyniku działania wysokiej temperatury nierówności w nawierzchni torowej na przejeździe kolejowym w km 63+452 linii nr 32 Bielsk Podlaski - Białystok w ciągu drogi powiatowej 1497B w m. Lewickie - Stacja niniejszym zawiadamiamy o awaryjnym zamknięciu przedmiotowego przejazdu w nocy z wtorku 25.06.2019 r. na środę o godzinie 22.00. Ponowne otwarcie przejazdu dla ruchu pojazdów nastąpi nie później niż do godziny 1.00 w środę 26.06.2019 r. Zamknięcie przejazdu nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej.

Treść pisma

Plan schematyczny
tomaszl | 25.06.2019 więcej | |

OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY

W związku z Zarządzeniem

Nr ORG.120.14.2019 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 03 czerwca 2019 r., informujemy,

iż dzień 21 czerwca 2019 roku (piątek)

 w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny

jest dniem wolnym od pracy.

W tym dniu Urząd Gminy

Juchnowiec Kościelny będzie nieczynny.


W zamian za dzień 21 czerwca 2019r. wyznacza się

dzień 29 czerwca 2019r. (sobota) dniem pracy

tomaszl | 06.06.2019 więcej | |

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przypomina, że odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, mogą być przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Hryniewiczach.

W/w odpady może przekazać mieszkaniec Gminy Juchnowiec Kościelny, posiadający zabudowaną nieruchomość na terenie Gminy, który ma złożoną DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, po uprzednim poinformowaniu pracowników Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – osobiście lub pod nr telefonów; 85 719 50 60 lub 85 719 50 61, co najmniej w przeddzień planowanego wywozu odpadów.

Brak stosownego zgłoszenia w Urzędzie będzie skutkowało nieprzyjęciem odpadów w PSZOK-u.
tomaszl | 19.06.2019 więcej | |

Podsumowanie roku szkolnego i rozpoczęcie akcji „LATO OK”
tomaszl | 14.06.2019 więcej | |

Sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
W dniu 18 czerwca 2019r. (wtorek) o godz. 13.00 odbedzie się VIII-a Sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym
Szczegóły...
MagdaB | 12.06.2019 więcej | |

ZAPROSZENIE
W ramach kampanii społecznej na rzecz jakości życia i podniesienia aktywności grup defaworyzowanych na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska, serdecznie zapraszamy na spotkanie z panią Magdaleną Jurczuk, pomysłodawczynią i założycielką INSTYTUTU RODZINY EJ MAMO.

Dzięki swoim staraniom i pasji do zawodu położnej, a także dotacji na założenie działalności otrzymanej z LGD Puszcza Knyszyńska, doprowadziła do stworzenia pierwszej w historii Michałowa szkoły rodzenia. Instytut EJ MAMO to jednak nie tylko szkoła rodzenia. To także profesjonalna pomoc rodzicom już po przyjściu na świat noworodka – opieka okołoporodowa i opieka nad niemowlęciem; porady i ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, fantomów noworodków, fantomów piersi, zajęcia fizykoterapii, warsztaty udzielania pierwszej pomocy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019r. o godzinie 13.00 w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska (ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, w sali narad).
tomaszl | 07.06.2019 więcej | |

Raport o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2018 rok
W dniu 18 czerwca 2019 roku na sesji Rady Gminy Juchnowiec  Kościelny odbędzie się m.in. debata nad Raportem o stanie gminy za 2018 rok. W debacie oprócz radnych mogą zabrać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć do dnia 17 czerwca 2019r. w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny w godzinach pracy urzędu tj. pon. 9 -17, wt. – pt. 7:30 – 15:30. Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu według kolejności zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

W załączeniu
Raport o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2018 rok.
tomaszl | 06.06.2019 więcej | |

WYBORY ŁAWNIKÓW
W związku z zawiadomieniem Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku o potrzebie wyboru nowych ławników na kadencję 2020 – 2023 spośród osób zamieszkujących na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, podaje się do wiadomości liczbę łączników w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku br. przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny:
1.    Do Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania:
a)    w sprawach cywilnych – 2
b)    w sprawach karnych – 2
2.    Do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania:
a)    w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych – 1
Razem – 5 ławników
szczegółowe informacje

tomaszl | 04.06.2019 więcej | |

Złote gody
W dniu 30 maja 2019 r. sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym zgromadziła wyjątkowych gości. Piętnaście par małżeńskich z gminy Juchnowiec Kościelny zostało uhonorowanych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia dostali małżonkowie, którzy przeżyli ze sobą co najmniej pięćdziesiąt lat.
Dostojne pary przyszły z  rodzinami: dziećmi i wnukami. W półwiecze wspólnego pożycia  pary małżeńskie odebrały specjalny medal przyznany im przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie jubilatom wręczał wójt Krzysztof Marcinowicz. Były wspomnienia, życzenia, lampka szampana, tort. Nie zabrakło też gromkiego sto lat.
tomaszl | 03.06.2019 więcej | |

31 maja po raz kolejny obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu
Coroczna kampania jest okazją do podniesienia świadomości na temat szkodliwych i śmiertelnych skutków używania tytoniu i narażenia na dym osób trzecich.

Palenie tytoniu jest przyczyną wielu schorzeń oraz przedwczesnej śmierci. W Europie, na liście 10 najczęstszych przyczyn chorób, palenie tytoniu znajduje się na drugim miejscu i jest odpowiedzialne za 12,3% chorób[1].
tomaszl | 31.05.2019 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media