Uwaga!!! Szansa na nową pracę!

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Nowa szansa-nowy zawód". Indywidualny plan działań dla osób odchodzących z rolnictwa w południowej części Gminy Juchnowiec Kościelny”. (kliknij)

ppsz08 | 08.10.2008 |

Klub Filmowy "Rabarbar"
ppsz08 | 06.10.2008 |

OGŁOSZENIE

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zaprasza wszystkie osoby z dolegliwościami związanymi z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu do skorzystania z BEZPŁATNYCH usług naszych specjalistów w ramach projektu „Rozmawiam Dotykiem”.
Zainteresowanym oferujemy wszechstronną pomoc w poprawie jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie m.in. poprzez zajęcia z rehabilitacji, naukę metod komunikacji, naukę obsługi komputera, doradztwo w doborze pomocy optycznych i słuchowych oraz konsultacje w zakresie możliwości korzystania z różnorodnych programów pomocowych.
Dokładne informacje na temat świadczonych usług dostępne są pod numerem telefonu: 022 635 69 70 bądź na naszej stronie internetowej www.tpg.org.pl,
Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy również kierować na adres mailowy: rehabilitacja@tpg.org.pl      
Działania współfinansowane ze środków FIO.
 ZAPRASZAMY!!!

ppsz08 | 06.10.2008 |

Spotkanie z przedstawcielami zaprzyjaźnionej gminy Weidenberg z Niemiec.

W dniu 11.09.2008r. na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w „Zdrojówce” w miejscowości Horodniany odbyło się spotkanie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z 16 osobową grupą samorządowców z partnerskiej Gminy Weidenberg z Niemiec. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: licznie przybyli Radni Gminy, dyrektorzy szkół z terenu gminy, kierownicy podległych jednostek, pracownicy Urzędu Gminy oraz sołtysi. Uroczystą kolację uświetnił swoim  występem zespół folklorystyczny „Koplanianki”. W trakcie spotkania przybyłym gościom zostały wręczone drobne upominki w postaci wyrobów i produktów regionalnych ziemi juchnowieckiej. Na ręce delegacji został przekazany dla nieobecnego Pana Burmistrza Hansa Wittauera pięknie wypieczony przez mieszkankę Gminy Juchnowiec Kościelny Panią Janinę Gaińską z miejscowości Hołówki Duże  sękacz.
Podczas spotkania omawiano najbliższe przedsięwzięcia dotyczące współpracy pomiędzy gminą Juchnowiec Kościelny i gminą Weidenberg. Planowany w listopadzie 2008r. wyjazd delegacji do Weidenbergu na święto „Andreasmarkt” gdzie obok zaproszonych gości z Francji i Czech zaprezentujemy produkty regionalne wytwarzane przez mieszkańców Gminy Juchnowiec oraz turystyczne  walory ziemi juchnowieckiej.
W związku z podjętą przez Radnych Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w dniu 4 sierpnia 2008r. uchwałą w sprawie zawarcia aktu partnerstwa pomiędzy Gminą Juchnowiec Kościelny i Gminą Weidenberg, omawiano szczegóły związane z organizacją w maju 2009r. uroczystości podpisania umowy o partnerstwie Gminy Weidenberg z Gminą Juchnowiec Kościelny. W ramach tej umowy podjęto temat zorganizowania obozu młodzieżowego na terenie naszej gminy dla dzieci z Niemiec Francji i Czech latem 2009r.

ppsz08 | 06.10.2008 |

Projekt „Nowa Rola” skierowany do osób odchodzących z rolnictwa

Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie Biuro w Białymstoku w okresie od 01.08.2008 r. do 30.09.2009 r. realizuje projekt „Nowa Rola” skierowany do osób odchodzących z rolnictwa (rolników, domowników lub innych osób zatrudnionych w rolnictwie) zamieszkujących na terenach wiejskich woj. podlaskiego. Związku  powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą  o przekazanie informacji o realizowanym  projekcie osobom, które mogłyby być zainteresowane uczestnictwem w nim.
Celem podejmowanych działań jest zapobieganie wzrostowi bezrobocia na obszarach wiejskich  woj. podlaskiego poprzez stworzenie warunków ułatwiających osobom odchodzącym z rolnictwa znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym.
Zakres oferowanego wsparcia to:
szkolenia komputerowe - celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy podstawowych umiejętności obsługi komputera, Internetu i oprogramowania biurowego;
szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb - zaplanowano realizację kursów zewnętrznych dla 40 uczestników projektu (w formie podzlecenia). Dobór oferty szkoleniowej dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb beneficjentów na podstawie wypracowanego podczas doradztwa zawodowego profilu osobowości, możliwości beneficjenta oraz Indywidualnego Planu Działania.
usługi doradztwa zawodowego – analiza potrzeb beneficjenta, indywidualna ocena zawodowa.
Proponowane wsparcie ma charakter bardzo indywidualny, a spodziewany efekt końcowy to znalezienie pracy poza sektorem rolnym.
Wszystkie działania są bezpłatne. Oferujemy również zwrot kosztów dojazdu na warsztaty aktywizacji zawodowej i doradztwo indywidualne.
Prosimy, zatem o przekazanie informacji o projekcie rolnikom, domownikom oraz innym osobom zatrudnionym w rolnictwie zamieszkujących na terenach wiejskich woj. podlaskiego.

Informacje w biurze projektu: ul. Św. Rocha 6/14, Białystok
lub pod nr telefonu (085) 74-45-274, (0) 605 15 2826

ppsz08 | 22.09.2008 |

XXIV Sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
24 września 2008r. (środa) o godz. 9.00 w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny odbędzie się XXIV-cia sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Szczegóły ... (kliknij tutaj)
ppsz08 | 19.09.2008 |

Nowy projekt

Nowy Projekt Centrum Kształcenia Ustawicznego  „Aktywni, zaangażowani, wyedukowani” to inicjatywa, dzięki której chcemy pokazać Państwu - mieszkańcom gmin wiejskich i miejsko – wiejskich  regionu podlaskiego, a w szczególności powiatów sejneńskiego i białostockiego, zajmujących się głównie działalnością rolniczą -  korzyści płynących z kształcenia ustawicznego i rozwijania nowych umiejętności zawodowych, przynoszących dodatkowe źródła dochodu. (...)

ppsz08 | 16.09.2008 więcej | |

Zaproszenie
ppsz08 | 12.09.2008 |

Bezpłatne szkolenie zawodowe dla osób poszukujących pracy

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku rozpoczyna realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnictwo w obu projektach jest bezpłatne. (...)

ppsz08 | 12.09.2008 więcej | |

Uwaga, Rodzice!

Informujemy, że w pok. nr 14 Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny są do pobrania wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2008/2009, są one również dostępne na naszej stronie internetowej w zakadce Edukacja (kliknij).

ppsz08 | 04.09.2008 więcej | |

Zaproszenie!
ppsz08 | 27.08.2008 |

Dar Gminy dla Szpitala

Na wniosek Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny - Czesława Jakubowicza w dniu 4 sierpnia 2008r. Rada Gminy Juchnowiec Kościelny podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w wysokości 8.000zł. (osiem tysięcy złotych).
Dzięki nowemu sprzętowi będzie można nawet o 60 procent zwiększyć liczbę zabiegów wykonywanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Województwo podlaskie jest jedynym w kraju, gdzie działa centralny program leczenia zawałów serca. Dzięki współpracy z pogotowiem ratunkowym  i pogotowiem lotniczym każdy chory, nawet z najodleglejszych zakątków województwa, trafia do Zakładu Kardiologii w  Białymstoku w ciągu najwyżej godziny.
Miejmy nadzieję, że uda się zakupić nowoczesny sprzęt, który będzie służyć całej społeczności Powiatu Białostockiego oraz województwa podlaskiego.

ppsz08 | 19.08.2008 |

Konkurs na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w 2008r. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w okresie od września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. dotyczących prowadzenia i udziału drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów w rozgrywkach. Szczegółówe informacje na stronach BIP Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny (kliknij).

ppsz08 | 13.08.2008 |

Zaproszenie
ppsz08 | 07.08.2008 |

“Aktywność i integracja – sposób na lepsze jutro”

W dniu 23.07.2008r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny podpisał Umowę ramową Projektu Systemowego : “ Aktywność i integracja – sposób na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły ... (kliknij)

ppsz08 | 30.07.2008 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [aktualne newsy | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media