Informacja
dotyczy pomocy finansowej dla gospodarstw, w których w 2016 r. wystąpiły szkody spowodowane gradem, huraganem, deszczem nawalnym, suszą lub ujemnymi skutkami przezimowania. Poszkodowani rolnicy u których szkody wyniosły co najmniej 50% i mniej niż 70% oraz 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na której powstały ww. szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw wnioski mogą składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na siedzibę producenta rolnego albo miejsce zamieszkania w okresie do 03-05.12.2016r. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( www.arimr.gov.pl). 
tomaszl | 02.12.2016 |

INFORMACJA
W dniu 8 grudnia 2016r. (czwartek) o godz.13.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbędzie się XXIV-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
szczegóły .....
DorotaK | 01.12.2016 więcej | |

Informacja Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do przystąpienia do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. W latach 2011-2015 ze środków tego programu powstało ok. 20 tys. nowych miejsc opieki. Aktywny udział gmin i podmiotów niegminnych w tym programie pokazał, że w dalszym ciągu potrzeby w tym zakresie są niezaspokojone. Dlatego też ogłoszona została kolejna edycja programu – Maluch plus 2017, stwarzający możliwość ubiegania się o dofinansowanie tworzenia nowych oraz funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki. Do programu przystąpić mogą wszystkie podmioty działające na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, czyli gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wszystkie te podmioty mogą również ubiegać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
tomaszl | 30.11.2016 więcej | |

W związku z docierającymi do GDDKiA Oddziału w Białymstoku prośbami zainteresowanych osób o zamieszczenie wariantów drogi S19 na stronie internetowej, 
poniżej link do wiadomości zamieszczonej na stronie Oddziału, do ewentualnego wykorzystania:
korols | 24.11.2016 więcej | |

Gmina Juchnowiec Kościelny w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju
Tylko cztery gminy wiejskie z województwa podlaskiego – Mielnik (46. miejsce), Białowieża (57.), Juchnowiec Kościelny (74.) i Gródek (82.) – znalazły się w pierwszej setce rankingu mającego na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego.
tomaszl | 24.11.2016 więcej | |

Informacja dotycząca zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach
Gmina Juchnowiec Kościelny odpowiada za odśnieżanie dróg gminnych publicznych oraz – na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Białostockim – dróg znajdujących się w zarządzie Powiatowej Dyrekcji Dróg w Białymstoku. Zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej posiadają one V (drogi powiatowe) i VI (publiczne drogi gminne) standard zimowego utrzymania.
tomaszl | 23.11.2016 więcej | |

Wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, w Dniu Pracownika Socjalnego składamy wyrazy wdzięczności za trudną i bardzo potrzebną pracę na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
Życzymy spokoju i siły do pracy oraz satysfakcji z dobrze wykonywanych obowiązków.

Wójt

Przewodnicząca Rady

Krzysztof Marcinowicz

Joanna Januszewska

tomaszl | 21.11.2016 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 24 listopada 2016r. (czwartek) o godz. 13.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbędzie się XXIII-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
szczegóły ...
DorotaK | 18.11.2016 więcej | |

„Juchnowieckie Szepty o Historii” już za nami
W środę 9 listopada br. w Juchnowcu Kościelnym z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej odbyła się I konferencja historyczna – „Juchnowieckie Szepty o Historii”. Spotkanie zgromadziło blisko 50 osób i było okazją do popularyzacji historii regionu wśród mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny, wymiany poglądów, poszerzenia wiedzy, a także stanowiło zachętę do prowadzenia indywidualnych badań nad dziejami rodziny, wsi, okolicy. Uczestnicy wysłuchali 6 wykładów, których tematem były zagadnienia związane Podlasiem, a w szczególności z Ziemią Juchnowiecką.
tomaszl | 17.11.2016 więcej | |

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości
Uroczystą mszą św. oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem „Za Wiarę i Wolność” mieszkańcy gminy Juchnowiec uczcili 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jak co roku w uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu gminy: wójt Krzysztof Marcinowicz, przewodnicząca Rady Gminy Joanna Januszewska, zastępca wójta Mirosława Jaroszuk, sekretarz Teresa Rudzik, radni, sołtysi, przedstawiciele jednostek samorządowych oraz poczty sztandarowe.
tomaszl | 17.11.2016 więcej | |

OGŁOSZENIE

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, iż w dniu 29 listopada o godz. 16.00 w siedzibie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego drogi S19 na odcinku Choroszcz – Chlebczyn, Część 3 – odcinek Choroszcz – Ploski, długości 42 km drogi klasy S wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 65 Kudrycze – Kuriany – Grabówka długości 13,3 km na zlecenie GDDKiA Odział Białystok. Serdecznie zapraszamy.

korols | 16.11.2016 więcej | |

Szanowni Państwo
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w krótkim badaniu ankietowym, którego wyniki wykorzystane będą do sporządzenia diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Juchnowiec Kościelny. Państwa aktywność konieczna jest, by właściwie ukierunkować działania pomocowe w tym zakresie. Prosimy o uważne przeczytanie każdego pytania i udzielenie szczerej odpowiedzi – tylko takie odpowiedzi pozwolą rzetelnie zdiagnozować sytuację rodzin w naszej gminie, a na jej podstawie przygotować programy działań zmierzających do zapobiegania i eliminowania tego negatywnego zjawiska. Wypełnienie ankiety on-line gwarantuje Państwu całkowitą anonimowość.

Link do ankiety:
http://netpytanie.pl/index.php?sid=94478&lang=pl
tomaszl | 14.11.2016 więcej | |

List Prezesa KRUS na temat ubezpieczenia NW dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

pobierz
tomaszl | 14.11.2016 więcej | |

Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny rozpoczęła się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych,  "elektrośmieci", zużytych opon, tekstyliów  w terminie zgodnym z harmonogramem załączonym poniżej.  Zbiórka rozpoczyna się od godziny 6:00 rano. Odpady wystawione po przejeździe samochodu nie zostaną zabrane.
tomaszl | 09.11.2016 więcej | |

INFORMACJA
Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" odbędą się w okresie 8.11.2016r. - 22.11.2016r. w formie zgłaszania opinii oraz uwag do projektu na załączonym formularzu.
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI z dnia 23 listopada 2016r.
PROJEKT PROGRAMU
FORMULARZ
DorotaK | 07.11.2016 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media