OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
DorotaK | 13.01.2017 więcej | |

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku!
System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE został stworzony dla ochrony osób, które utraciły swoje dokumenty tożsamości (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i wiele innych, w tym także karty płatnicze i dowody rejestracyjne).

Każdego dnia zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym dokumentem!
tomaszl | 12.01.2017 więcej | |

tomaszl | 09.01.2017 więcej | |

tomaszl | 19.12.2016 więcej | |

LGD - nabór wniosków
LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach przedsięwzięcia I.1.1 Programy aktywności lokalnej.

Termin naboru wniosków: od 5 stycznia 2017r. od godziny 8:00 do 27 stycznia 2017r. do godziny 15:00.

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
tomaszl | 30.12.2016 więcej | |

Uprzejmie informuję, że rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Agencja uruchamia bowiem wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020..pl)
tomaszl | 21.12.2016 więcej | |

W związku z załączoną informacją Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, prosimy wszystkich właścicieli i posiadaczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny o zapoznanie się z informacją i ewentualne uczestnictwo w oferowanym  szkoleniu.

Pismo do pobrania
tomaszl | 19.12.2016 więcej | |

Gminna Biblioteka Publiczna zakończyła projekt „Mości Panie i Panowie… to historia co się zowie!”
W sobotę, 10 grudnia, podczas gali, która odbyła się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie podsumowany został trwający ponad trzy miesiące projekt edukacyjny dla klas IV-VI z gminy Juchnowiec Kościelny pt. „Mości Panie i Panowie… to historia co się zowie!”. Był to projekt larpowy polegający na zaangażowaniu uczestników w tworzenie i przeżywanie stworzonej rzeczywistości – w tym wypadku historycznej – poprzez odgrywanie wymyślonych ról i akcji. Organizatorem warsztatów mających na celu promowanie wiedzy historycznej wśród dzieci była Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym. Zajęcia współfinansowano ze środków Muzeum Historii Polski z Programu „Patriotyzm Jutra”.
tomaszl | 16.12.2016 więcej | |

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, iż w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 w siedzibie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny odbędzie się spotkanie konsultacyjne związane z  projektem pn. ,,Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny’’. Wśród planowanych do zawarcia w Programie Rewitalizacji działań, są projekty o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, technicznym i przestrzenno-funkcjonalnym. Serdecznie zapraszamy.
tomaszl | 12.12.2016 więcej | |

Szanowni Państwo,
W 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
Chcąc przygotować się do realizacji tego ważnego zadania, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym. Państwa udział w konsultacjach jest niezwykle istotny, ponieważ zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby.
tomaszl | 07.12.2016 więcej | |

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na wyjątkowe wydarzenie
W sobotę, 10 grudnia, o godz. 10.30 w stołówce Zespoły Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie (ul. Zambrowska 20) odbędzie się gala na zakończenie projektu edukacyjnego
"Mości Panie i Panowie... to historia co się zowie!". Serdecznie zapraszamy.
tomaszl | 07.12.2016 więcej | |

Miło mi poinformować, iż Kapituła Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „PIERŚCIEŃ PODSKARBIEGO WŁOSZKA” na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2017 roku nominowała do Nagrody w kategorii FIRMA:

tomaszl | 06.12.2016 więcej | |

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe rozpoczęło nabór do projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego”
tomaszl | 06.12.2016 więcej | |

INFORMACJA
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny uznaje celowość realizacji przez Uczniowski Klub Sportowy "KLEOSIN" zadania publicznego pt. "Mini Olimpiada Sportowa". W związku z tym, zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1817) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty do dnia 13 grudnia 2016r.
szczegóły ....
Informacja
DorotaK | 06.12.2016 więcej | |

INFORMACJA
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny uznaje celowość realizacji przez Klub Sportowy "PASJA KLEOSIN" zadania publicznego pt. "Rekreacja z Pasją". W związku z tym, zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1817) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty do dnia 13 grudnia 2016r.
szczegóły ....
Informacja
DorotaK | 06.12.2016 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media