Zabawa w Koplanach
ppsz08 | 22.07.2009 |

Akcja oddawania krwi w Starostwie w Białymstoku
Starostwo Powiatowe w Białymstoku, odpowiadając na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, zorganizowało akcję oddawania krwi wśród pracowników Starostwa i radnych powiatowych. Krew można będzie oddać 21 lipca 2009 r. w siedzibie Starostwa przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku. Początek akcji o godz. 9. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Białostockiego do przyłączenia się do naszej akcji, a zwłaszcza osoby, które w tym dniu planują wizytę w Starostwie.
Krew może oddać każda zdrowa osoba pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. Niezbędne jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przed oddaniem krwi wskazane jest spożycie lekkiego posiłku.
ppsz08 | 17.07.2009 |

Wycieczka
ppsz08 | 10.07.2009 |

Cenna inicjatywa juchnowieckiej społeczności

30 czerwca br. w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym miało miejsce spotkanie grupy osób, która postanowiła poprzeć propagowaną - przez Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Transplantologii – ideę ratowania ludzkiego życia i niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Działacze kultury postanowili wyjść poza działalność statutową i już w najbliższym czasie aktywnie uczestniczyć w ruchu ludzi dobrej woli. W tym celu powołali Oddział Podlaskiego Stowarzyszenia na Rzecz Transplantologii w Juchnowcu Kościelnym. Jego pracą kierował będzie powołany Zarząd w składzie: Rafał Borzymowski – przewodniczący, Anna Świeżak – wiceprzewodnicząca, Mirosław Guzewicz – sekretarz, Eugeniusz Antoniuk – skarbnik oraz Leszek Koleśnik, Elżbieta Brzęś, Emilia Karpowicz, Magda Klekotko i Małgorzata Kuczynko – członkowie.

Co spowodowało powołanie Oddziału Stowarzyszenia w małym środowisku, jakim jest gmina Juchnowiec Kościelny? Z tym pytaniem zwróciłam się do Rafała Borzymowskiego, inicjatora powołania Oddziału.

- Moim zdaniem pytanie jest nietrafne. Gmina Juchnowiec Kościelny wcale nie jest małym środowiskiem, Za to jest środowiskiem wiejskim z dużą aktywnością i wrażliwością jego mieszkańców.

Zazwyczaj wszelkie debaty na temat przeszczepów, transplantologii, konieczności niesienia pomocy potrzebującym organizowane są w środowiskach miejskich. Pytam, czym się różnimy od Białegostoku czy też innych miast.

Nasze środowisko też jest chłonne wiedzy na ten temat. Dlatego powołaliśmy Oddział, który zajmie się organizacją debat o roli przeszczepów,  chcemy rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego tematu. Zamierzamy zapraszać naukowców, specjalistów w zakresie transplantologii, etyków, przedstawicieli kościoła, by przedstawili swoją opinię o zasadności przeszczepów i ich wpływie na życie tak darczyńców jak i biorców.

Z tym tematem chcemy przede wszystkim trafić do młodzieży. Będziemy to robili poprzez spotkania, kolportaż oświadczenia woli, plakatów Stowarzyszenia, ulotek i organizację akcji zbiórki pieniędzy na rzecz potrzebujących.

Nasze działania zapoczątkowane zostaną już podczas tegorocznych Dni Ziemi Juchnowieckiej, które przypadają w dniach 31 lipca – 2 sierpnia.

Dziękując za rozmowę życzę by udało się Państwu zrealizować wszystkie swoje statutowe założenia.

Renata Toczydłowska

ppsz08 | 08.07.2009 |

XXXIV Sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

8 lipca 2009r. (środa), o godz. 15.30, w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

ppsz08 | 06.07.2009 |

Zapraszamy na wycieczkę

Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Juchnowicu Kościelnym organizuje wycieczkę turystyczno-integracyjną. Wycieczka odbędzie się 11-12 lipca 2009r. na trasie Juchnowiec Kościelny-Augustów-Suwałki-Juchnowiec Koscielny. Koszt wycieczki wynosi 140 zł, Są jeszcze wolne miejsca. Informacje na temat wycieczki i mozliwości uczestnictwa w niej mozna pozyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księżynie tel. kom. 503004730 - Pani Halina Sobolewska Wildner.

ppsz08 | 03.07.2009 |

Gazeta Juchnowiecka
Pojawił się nowy numer Gazety Juchnowieckiej. kliknij...
ppsz08 | 29.06.2009 |

Festyn
ppsz08 | 26.06.2009 |

Człowiek najlepszą inwestycją

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum rozpoczyna realizację projektu pt: „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze życie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostawionych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Celem projektu, realizowanego od 1 czerwca 2009r. Przez Podlaskie Centrum FRDL jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy grupy 40 kobiet pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących obszar woj. Podlaskiego.

ppsz08 | 26.06.2009 więcej | |

Wsparcie finansowe Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego

Dnia 16 maja 2009 roku w Weidenbergu, Gmina Juchnowiec Kościelny podpisała umowę partnerską z niemiecką Gminą Weidenberg. W ramach podpisanego porozumienia obie gminy zadeklarowały chęć współpracy w dziedzinie samorządu, gospodarki socjalnej, ekonomii, ochrony środowiska, szkolnictwa i kształcenia, turystyki, a także kultury i sportu. (...)

maczak | 25.06.2009 więcej | |

Konkurs!

!!! ATRAKCYJNE NAGRODY !!!

 REGULAMIN I WSZYSTKIE INFORMACJE

SĄ DOSTĘPNE W

OŚRODKU KULTURY W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM

TEL. (085) 719 – 60 – 56

ppsz08 | 23.06.2009 |

Program wyrównywania różnic między regionami II

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę w sprawie przyjęcia kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2009 r. oraz wykazu powiatów leżących w podregionach spełniających warunki „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2009 r. oraz ustalenia terminów naboru wniosków i wystąpień i wystąpień w ramach programu.
W 2009 r. Powiat Białostocki zamierza wyrazić gotowość wystąpienia w roli realizatora programu w obszarze: B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania oraz obszarze D – likwidacja barier transportowych.
Informacje dotyczące programu, procedur, zasad oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.
Na podstawie rozdziału I pkt 8 „Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów A, B, D, i F programu” będących załącznikiem do Procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, uprawnieni beneficjenci mogą składać wnioski wraz z załącznikami w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r.
Informacje na temat „Programu wyrównywania różnic między regionami” można również uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, nr tel. 085 740-39-16.

ppsz08 | 23.06.2009 |

Konkurs!
Wójt Gminy ogłasza konkurs na tekst i muzykę hymnu Gminy Juchnowiec Kościelny. Szczegóły...
ppsz08 | 22.06.2009 |

XXXIII Sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

23 czerwca 2009r. (wtorek), o godz. 9.00, w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościleny odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Juchnwoiec Kościelny. Szczegóły...

ppsz08 | 22.06.2009 |

Paszport do eksportu
Od dnia 15 czerwca 2009r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka . Nabór wniosków będzie realizowany w trybie konkursowym gdzie głównym kryterium jest data wpływu wniosku.

Paszport do eksportu" to podstawowy, ogólnokrajowy program wspierający promocję za granicą. Skierowany jest do firm z sektora MSP. Można ubiegać się o dotację w kwocie do 210.000 złotych na przygotowanie planu rozwoju eksportu ( I etap do 10.000 zł) oraz na wdrożenie tego planu ( II etap do 200.000 zł).

ppsz08 | 18.06.2009 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [aktualne newsy | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media