Make a Connection – Przyłącz się!

PIENIĄDZE NA DZIAŁANIA LOKALNE MŁODZIEŻY (IX ogólnopolska edycja konkursu)

• Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 16 do 22 lat z terenu całej Polski.
• W ramach konkursu, o dotację w wysokości 2 000 – 4 500 złotych, mogą starać się, co najmniej ośmioosobowe grupy młodych ludzi, działające na rzecz swojego środowiska lokalnego.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie projektu wraz z budżetem, przygotowanych według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.makeaconnection.pl. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy grupy młodzieżowe (grupy nieformalne, samorządy szkolne, lokalne stowarzyszenia utworzone i kierowane przez młodzież itp.).
ppsz08 | 04.09.2009 więcej | |

UWAGA RODZICE!!!

15 września 2009r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010.


STYPENDIUM SZKOLNE – może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 351zł netto. Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest fakt zamieszkania ucznia na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów za miesiąc sierpień 2009r. Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z GOPS, oprócz zaświadczeń o dochodach z tytułu zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z GOPS (zasiłek rodziny, alimenty, zasiłek okresowy, celowy, dodatek mieszkaniowy, itp.). Jeżeli rodzina posiada gospodarstwo rolne, do wniosku należy dołączyć również zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego. Dochód z gospodarstwa obliczamy, mnożąc ilość hektarów przeliczeniowych przez 207zł.
ZASIŁEK SZKOLNY – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Szczegółowe informacje dotyczące stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego można uzyskać pod nr. telefonu 085 7132890 oraz na stronie Urzędu Gminy www.juchnowiec.gmina.pl w zakładce: „Oświata”.
ppsz08 | 03.09.2009 więcej | |

Zapraszamy na spotkanie
ppsz08 | 03.09.2009 więcej | |

Zaproszenie do udziełu w seminarium

Wsparcie rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw w regionach Polski Wschodniej
w ramach Projektu "Wschód Biznesu 2"

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na seminarium inaugurujące realizację Projektu "Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski II" (Wschód Biznesu 2). W województwie podlaskim seminarium odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2009r. (środa) w Hotelu Pod Herbem w Białymstoku.

ppsz08 | 25.08.2009 więcej | |

Aktywny lider szansą na rozwój edukacyjny regionu

Projekt współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podlaska Izba Rolnicza oraz Regionalny Związek Rolników,  Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży

zapraszają do udziału w projekcie:

„Aktywny lider szansą na rozwój edukacyjny regionu”

ppsz08 | 25.08.2009 więcej | |

Zapraszamy na wyjazd
ppsz08 | 18.08.2009 |

Akademia Lokalnego Animatora w Gminie Juchnowiec Kościelny

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Lokalnego Animatora w Gminie Juchnowiec Kościelny” Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Juchnowiec Kościelny oraz współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

ppsz08 | 13.08.2009 więcej | |

Wystawa
ppsz08 | 13.08.2009 |

Festyn
ppsz08 | 13.08.2009 |

Podlaskie Warsztaty Rękodzielnictwa – II edycja

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem Stowarzyszeniem „Narwiańskie Przysmaki” 01.08.2009r. rozpoczęło realizację projektu „Podlaskie Warsztaty Rękodzielnictwa – II edycja” w ramach Działania 6.3 PO KL „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.

ppsz08 | 11.08.2009 więcej | |

Gazeta Juchnowiecka
Pojawił się nowy numer Gazety Juchnowieckiej. kliknij...
ppsz08 | 05.08.2009 |

Regionalny Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2009”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
O dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13-19 lat z małych miejscowości.
Termin składania wniosków upływa 10 października 2009 r.
Informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.rownacszanse.pl

ppsz08 | 05.08.2009 |

Konkurs

Uwaga zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu na tekst i muzykę hymnu gminy Juchnowiec Kościelny. Nowy termin rozstrzygnięcia to 28 sierpnia 2009r. Szczegóły...

ppsz08 | 03.08.2009 |

Koń w agroturystyce

Supraśl, 1 –11 października 2009r.

Stowarzyszenie UROCZYSKO ogłasza nabór uczestników na bezpłatne, 11 – dniowe szkolenie „Koń w agroturystyce”. Szkolenie skierowane jest do właścicieli gospodarstw agroturystycznych głównie z terenu Puszczy Knyszyńskiej, ale nie tylko, oraz z Litwy pragnących wprowadzić konia do swej oferty agroturystycznej oraz do osób, które zajmują się /planują zajmować się/ turystyką, agroturystyką z wykorzystaniem kona lub poszerzyć wiedzę praktyczną i teoretyczną na ten temat. Uczestnicy muszą być pełnoletni. Organizator pokrywa koszty noclegów i wyżywienia w czasie warsztatów.

ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE LUB MEILOWE DO 11 WRZEŚNIA!!!

TEL. (-05) 74 33 089

e-mail:uroczysko@uroczysko.pl

ppsz08 | 31.07.2009 |

Dni Ziemi Juchnowieckiej
ppsz08 | 24.07.2009 |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [aktualne newsy | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media