Wielki finał wakacyjnej akcji
 
tomaszl | 21.08.2017 więcej | |

INFORMACJA
Gmina Juchnowiec Kościelny informuje o możliwości uczestnictwa w dodatkowym naborze do projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny".
Termin przyjmowania ankiet - 22.08.2017r. - 31.08.2017r.
Informacja
ANKIETA
Regulamin
Broszura Informacyjna
wzór umowy
wzór umowy użyczenia

DorotaK | 18.08.2017 więcej | |

Sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
W dniu 25 sierpnia 2017r. o godz. 14.00 odbędzie się XXX-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelny.
szczegóły...
DorotaK | 17.08.2017 więcej | |

NABÓR 10/2017 BEZZWROTNE WSPARCIE
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska ogłasza nabór, którego przedmiotem jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel szczegółowy II.1. Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD, w tym w kluczowych domenach, przedsięwzięcie II.1.3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 nr 3 - Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Szczegółowe informacje o naborze
Notatka LGD nabór 10
tomaszl | 11.08.2017 więcej | |

NABÓR 9/2017 DZIEDZICTWO KULTUROWE
NABÓR nr 9/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE
I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru
Notatka LGD nabór 9
tomaszl | 11.08.2017 więcej | |

Wakacyjne remonty w szkołach
I tak w Szkole Podstawowej w Kleosinie pilnie trzeba wyremontować  4 łazienki, 4 sale lekcyjne oraz korytarz. W łazienkach wymieniona zostanie instalacja elektryczna, hydrauliczna, glazura, terakota. Łazienki będą służyły dzieciom w różnym wieku, w tym uczniom niepełnosprawnym.
tomaszl | 11.08.2017 więcej | |

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym na ulicy Oj. Tarasiuka w Kleosinie
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że od dnia 9 sierpnia 2017r. planowany jest remont ulicy Ojca Stefana Tarasiuka w Kleosinie.
Prace związane z remontem ul. Ojca Stefana Tarasiuka będą przebiegały w 2 –etapach :
1 etap pod ruchem drogowym, bez zamykania ulicy poprzez:
- sfrezowanie istniejącej masy asfaltowej,
- regulację studzienek kanalizacyjnych
2 etap – całkowite zamknięcie ul. Ojca Stefana Tarasiuka dla ruchu drogowego w dniu 19 sierpnia 2017r. w godz. 6.00 – 22.00 poprzez:
- ułożenie nowej warstwy ścieralnej z masy bitumicznej

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

tomaszl | 08.08.2017 więcej | |

Ranking zamożności gmin. Rośnie dochód na mieszkańca w gminie Juchnowiec Kościelny.
Co roku naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego przyglądają się finansom gmin, powiatów, województw. Właśnie ukazało się najnowsze zestawienie za 2016 r.  w piśmie samorządu terytorialnego – Wspólnota.  Dochody od wojewódzkich po gminy wiejskie zostały policzone na 1 mieszkańca.
Gmina Juchnowiec Kościelny w porównaniu do 2015 roku poprawiła swoją pozycję z 262  na 182 miejsce na ogólną liczbę 1559 gmin wiejskich. Ubiegłoroczny dochód w gminie na
1 mieszkańca wyniósł  3228 zł. To najlepszy wynik od 2004 r., od czasu gdy naszej gminie liczony jest dochód na mieszkańca.
tomaszl | 07.08.2017 więcej | |

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny - termin składania ofert do dnia 25 sierpnia 2017r. (piątek),
wyniki konkursu
szczegóły konkursu
wzór oferty
DorotaK | 04.08.2017 więcej | |

Rodzina 500 plus – informacja i wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 można składać od 1 sierpnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie, przy ul. Alberta 2 – pokój nr 7 w godzinach pracy ośrodka.

Szczegółowe informacje i druki dostępne są na stronie ośrodka www.juchnowiec.gmina.pl/gops oraz pod nr tel. 85 663 23 92
tomaszl | 03.08.2017 więcej | |

Przebudowa mostu w Lewickich
Rozpoczęła się przebudowa mostu na trasie Białystok - Bielsk Podlaski, w miejscowości Lewickie na długości 187 m wraz z budową zjazdów i ścieżki rowerowej.
Nowy most  ma być funkcjonalny i nowoczesny a wybudowany odcinek ścieżki rowerowej będzie integralnym elementem planowanej ścieżki rowerowej Białystok- Juchnowiec  Kościelny- Wólka.
tomaszl | 03.08.2017 więcej | |

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zawierająca okresową ocenę jakości wody z wodociągów
więcej informacji
tomaszl | 01.08.2017 więcej | |

Nowy numer Biuletynu Informacyjnego Gminy
tomaszl | 28.07.2017 więcej | |

Specjalne ubrania strażakom OSP z dotacji
Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała dotację finansową z budżetu Województwa Podlaskiego w Białymstoku w wysokości 5 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego  jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej.
tomaszl | 25.07.2017 więcej | |

Biblioteki w Juchnowcu Kościelnym i Kleosinie nieczynne - będzie liczenie książek
Informujemy, że biblioteki w Juchnowcu Kościelnym i Kleosinie będą NIECZYNNE od 1 sierpnia do końca września, z powodu obowiązkowej inwentaryzacji księgozbioru (skontrum).
tomaszl | 25.07.2017 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media